Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Guds rettferdighet og vrede.

  I Rom. 1. 16-17 står det: »For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro. ‘som det står skrevet: Den rettferdige av tro, skal han leve.»

  Fra den dagen Paulus omvendte seg og ble døpt til Kristus, forkynte han evangeliet om Jesus i synagogene, at han er Guds Sønn. Til tross for motgang og forfølgelse var Paulus fast bestemt på å fullføre sitt embete om å være et utvalgt redskap til å bære Jesu navn ut til « hedningefolk, konger og Israels barn». Grekere betyr i denne sammenheng alle som ikke er jøder og «Guds kraft til frelse» er for alle mennesker.

  Det finnes mange religioner i verden og det er vanlig i dag å betrakte alle med likeverd. «Det finnes mange veier til Gud» sies det. Men det stemmer ikke med Guds ord. Jesus er ikke en lære som kan sammenlignes med en indisk guru, Buddha eller Muhammed. Jesus er en frelser, han er veien, sannheten og livet og den eneste veien til Gud. Engelen fortalte Josef før Jesus ble født: «Du skal gi han navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Navnet Jesus betyr nemlig Jahve er frelser.

  Det er ingen grunn til å sammenligne kristendom med andre religioner. Andre religioner har ledere og lærere, men ingen av dem har en frelser.

  Det er fordi evangeliet består av de ting som hører Guds rike til og at det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Vi må legge merke til denne viktige betingelse, nemlig den som tror.

  I Joh. 3.16 står det jo «For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, for at hver den som tror ikke skal gå fortapt, men ha evig liv». Den klare betydning på dette er at troen er en betingelse for frelse og evig liv. I Esaias 64.5 står det »Vi ble som urene alle sammen. All vår rettferdighet er som et urent klesplagg. Guds rettferdighet er en rettferdighet som blir åpenbart i evangeliet.

  Vi kan danne oss et bilde av Guds frelsesverk i Kristus bare ved å erkjenne menneskehetens ugudelige og fordervede ferd. I Noahs dager var menneskenes ondskap blitt så stor at Gud ikke kunne tåle det lenger: «Herren så at menneskenes ondskap var stor, og at deres tanker og hensikter var onde hele dagen lang» står det 1. Mos. 6.5 Dette forårsaket at Gud sendte vannflommen.

  Og i Lots dager var det også slik: «Sodomas menn var onde og syndet grovt mot Herren» leser vi i 1. Mos. 13.13. Det utløste Guds vrede over all ugudelighet og urettferdighet hos menneskene. Dette kan vi også lese om i Rom. 1. 18.

  Guds vrede blir åpenbart over dem som holder sannheten ned i urettferdighet.

  Leif Fjeldberg

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 21. Mars 2004 13:03:35 PM http:/www./landsforræderi.no