Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Stjeler vårt arvesølv

  Gir de vekk vår vannkraft?

  Vannkraftverk er ingen et hvilke som helst vare. Vannkraften vår er en evig
  pengemaskin! Vår vannkraft er mange tusen ganger mer verdt enn all olje og
  gass som finnes på norsk sokkel!

  EUs tilsynsorgan for EØS-avtalen som kalles ESA, krever endring av
  hjemfallsretten som gjelder vårt eierskap til norsk vann. Olje- og
  energidepartementet arbeider nå med en proposisjon om å endre
  hjemfallsreglene som strider mot Norges Lover. ESA har sagt klart ifra til
  den norske stat at industrikonsesjonslovens bestemmelser er i strid med
  EØS-avtalen.

  Hjemfall og det norske folks eierskap til vårt vann har ikke vært på
  dagsorden siden 1918. Det er tabu å snakke om å selge ut vannet vårt som
  egentlig er sikret i den norske grunnlov. EU har bestilt en konklusjon som
  går inn for oppheving av vernet som sikrer at 88 prosent av norske
  vannkraftverker er offentlig eid.

  Eu kjører over norske lover med å bruke ESA og EØS. Myndighetene legger opp til et såkalt eier-nøytralt hjemfall, som med alt annet rikspolitikerne på
  stortinget driver med.

  De vil ikke ha ansvar for noe som helst. De ønsker ikke å drive med andre
  ting enn å heve sine lønninger og å snakke hverandre i hjel, og aller helst
  vil de gjøre det i Brussel.

  Hjemfall har vært en del av grunnfjellet som har sikret at verdiskapningen
  som kommer fra vannkraften har kommer folket til gode. I alle land som ikke
  har hatt hjemfallslover som sikrer befolkningen eierskap har verdiene
  forsvunnet ut av landet til utenlandske eiere.

  Forslagen for endringen av hjemfallsreglene har skjedd uten offentlig
  debatt. Hvilke politikere i Norge har rett til å rane våre barn og barnebarn
  uten å bli straffet for det? Hvilken rett har de til å ta fra våre barn og
  barnebarn den rikdommen som vi har arvet, som er mange tusen ganger mer verdt og like mange tusen ganger viktigere næringen enn oljen noen gang kan bli? Hvorfor er det ingen som reagerer?

  Er media så redd kapitalkreftene? Hvorfor har vi ikke en vanlig
  handelsavtale med EU?

  Hvorfor har vi en EØS avtale som dikterer oss i å gi bort arvesølvet til de
  neste generasjoner? Fordi våre rikspolitikere er i stort flertall for å få
  oss fortest inn i denne unionen uten å bry seg med hva over halvparten av
  det norske folk mener! Arrogante rikspolitikere bør skiftes ut med folk som
  forstår hva som er best for våre barn og barnebarn. Vi bør fjerne politikere
  som kun er ute etter egen lykke og karriere, nå! Vi har bare 3 år på oss å
  få vekk EU politikere som vil gi vekk gratis det våre foreldre og
  besteforeldre bygde opp! Hva i all verden skal vi gjøre?  AO

  Langevåg

   

  Søkkdyr strøm


  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 22. Mars 2006 13:03:35 PM http:/www./landsforræderi.no