Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • TISA-avtalen

  Børge Brende avslører TiSA-avtalen.

  I sitt svar (23.12.) til Svein Roald Hansen (Ap) om TiSA-avtalen sin innvirknad på rolla til nasjonale energiselskap, stadfester utenriksminister Børge Brende korleis avtalen på urovekkande vis vil redusere nasjonalt politisk handlingsrom.

  Børge Brende prøver igjen å ufarleggjere TiSA, men klarer ikkje, trass i ein del handelstekniske formuleringar, å skjule at tilhengarane av avtalen bryr seg lite om den delen av næringslivet som ikkje opererer internasjonalt. Når utenriksministeren skriv “I en tid med utfordrende markedssituasjon på det norske markedet, er det viktig å skape et solid og forutsigbart grunnlag for næringen internasjonalt”, er det for det første oppsiktsvekkande at regjeringa går inn for ein avtale som definitivt vil forverre den ”utfordrende markedssituasjonen på det norske markedet”. For det andre avslører denne setninga at regjeringa altså bryr seg lite om denne negative effekten av TiSA, i sin einspora iver etter ”å skape et solid og forutsigbart grunnlag for næringen internasjonalt”.

  Også resten av Børge Brende sitt forsøk på å bagatellisere dei negative konsekvensane av TiSA-avtalen, blir ”drept” når han skriv fylgjande: ”Utkastet sier imidlertid at partene skal arbeide for å dempe markedsforstyrrelser og konkurransehindringer på markedet for energirelaterte tjenester, inkludert forstyrrelser som har sin bakgrunn i eventuelle nasjonale energiselskapers dominerende posisjon. Dette reflekterer et generelt prinsipp om å begrense konkurransevridende virkninger av en dominerende markedsposisjon”.

  Heile svaret til utenriksministeren stadfester at TiSA-avtalen nettopp vil “gjøre det ulovlig for andre land å lære av Statoils rolle da den norske oljesektoren ble bygget opp”. Statoil si rolle som dominerande, nasjonalt oljeselskap kunne i si tid berre byggast opp ved hjelp av politisk beslutta ”konkurransevridende tiltak”, som altså TiSA er ”allergisk” mot.

  Det blir interessant å sjå om Arbeiderpartiet og Svein Roald Hansen vil reagere på dette svaret frå utenriksministeren. Svaret bør ikkje tilfredsstille nokon som har evne til å rette eit visst kritisk lys mot denne ubalanserte og farlege investorvernavtalen.

   

  Admin

  FME

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 30. Des 2016 19:43:35 PM http:/www./landsforræderi.no