Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Stortingsvalget 2005

  Av: Øyvind Aarsnes - Den: 16.8.2005 Kl. 8:38

  Ledelsen i NEI til EU ønsker ikke at det norske folk skal få rede på hva straffelovens § 83 er laget for, men derimot er Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap opptatt av at denne paragrafen og betydningen av den blir kjent for hele folket.

  Straffelovens § 83 er satt foran Norges grunnlov som et "forsvarsverk" for å beskytte vår selvstendighet mot politikere som måtte bli fristet til å forbryte seg mot statens selvstendighet til egen økonomisk og annen vinning.

  Den største forbrytelse som kan utføres mot et folk er at våre folkevalgte som vi har gitt den store tillit å styre over våre resurser, bedrar folket ved å ikke respektere folkets Grunnlov.

  Carl I. Hagen, Ågot Walle og stortingspresident Jørgen Kosmo har alle gått ut i media og sagt at vår grunnlov er gått ut på dato. Disse uttalelsene i seg selv burde ført de involverte for riksrett. Hele vårt samfunn og Norges "demokrati" er bygd på den Norske Grunnlov så disse politikerne har altså sagt rett ut at 17. Mai er gått ut på dato.

  Dette utspillet fra våre fremste politikere bør folk merke seg foran dette skjebnesvangre stortingsvalget.

  Nettadressen til Folkeaksjonen MOT EU -medlemskap er ikke blitt særlig godt mottatt av landets aviser og media på grunn av at vi har valgt å bruke ordet Landsforraderi i vår nettadresse. Grunnen til at Folkeaksjonen valgte å bruke denne nettadressen er at den beskriver hva resultatet av å komme i konflikt med straffelovens § 83 betyr. I følge leksikon betyr ordet Landsforræderi: FORBRYTELSE MOT STATENS SELVSTENDIGHET.

  Er det en forbrytelse mot statens selvstendighet at våre folkevalgte ikke respekterer Norges Grunnlov og heller ikke respekterer NEI fra folket 2 ganger, til at Norge skal bringes under fremmed herredømme, altså et "EU-medlemskap. Definitivt JA.

  Europabevegelsen stiftet sin egen hemmelige stortingsgruppe i selve stortinget den 7. Mai 1969 med den målsetning å bringe Norge under fremmed herredømme stikk i strid med Grunnlovens § 1 som sier at: Kongeriket Norge er et fritt, selvstendigt, udeleligt og uafhendeligt Rike. Europabevegelsens virksomhet på og utenfor det Norske storting er i følge straffelovens § 83 rettsstridig, men ingen av våre aviser eller media tør å ta tak i denne rettsstridige virksomheten, som har fått lov å pågå upåaktet i alle disse årene på grunn av pressestøtten som ble innført samtidig med stortingsgruppen.

  Kysten inn i EU er også en rettsstridig virksomhet sett i lys av Grunnlovens § 1 og straffelovens § 83.

  Ronald Rindestu bløffet til seg Fylkesordførerjobben gjennom at han holdt skjult sin virksomhet vedrørende dannelsen av Kysten inn i EU og kom rett etter "ut av skapet og sa hvem han var".

  Registrerte i nyhetene i dag morges den. 15 August at Geir Ove Ystmark Venstre garanterer det Norske folk at det vil bli lenge, ja veldig lenge til at EU-spørsmålet blir tatt frem i rampelyset igjen i Norge. Du har etter min mening ikke forstått "noen som helst ting". Nei det var bedre om du hadde fortsatt din rettsstridige virksomhet sammens med din venn Rindestu.

  Vesterålen Online:

  http://www.vol.no/magasin.asp?F=F&N=3885


  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 30. Aug 2005 11:03:35 AM http:/www./landsforrĉderi.no