Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

 • JA- siden's baktanke ved sammenslåing av kommuner og fylker.

  I Aust-Agder slo man sammen 5 kommuner til en kommune.

  Det var; Arendal, Moland, Hisøy, Øyestad og Tromøy kommune som ble til nye Arendal stor kommune.

  Den egentlige grunnen til denne sammenslåingen er å fjerne folket fra nærdemokratiet og på den måten lettere få kontroll over de politiske mekanismene. På denne måten ble man kvitt 5 selvstendige valg distrikter med 5 nominasjonsprosesser som den gang med 5 kommuner var vanskelig å kontrollere og manipulere.

  Nå behøver de bare å forholde seg til en kommune og en nominasjonprosess. Derfor er det lettere å manipulere valg av lokalpolitikere i de respektive partiers lokalvalg og ikke minst hvem som skal stå på listene til kommune og stortingsvalgene gjennom partienes nominasjonsprosesser. (F.eks: Blandt de bortmobbede og ekskluderte i FrP, viser en undersøkelse at det her var ca. 80-85% NEI folk. Og selekteringen for å få inn JA folk i det partiet fortsetter)

  Dette er den helt klare og utvetydige hensikten med kommune og fylkessammenslåingene.

  Den som har vært med i politikken og erfart hvordan intrigespillet og manipuleringene foregår skjønner dette veldig greit.

  Det er viktig at NEI folk nå er med på å legge ut en politisk brekkstang i norsk politikk for å få samfunnet ut av den slagsiden det har fått bare siden krigen.

  Den eneste muligheten er derfor å midlertidig melde seg inn i et klart og utvetydig NEI parti og orientere seg om brukbare NEI folk som kan bekle de forskjellige verv i dette partiet.

  Deretter må man konsekvent stille opp på dette partiets lokallags årsmøte, denne ene gangen i året, for å stemme inn disse personer. Her må man sørge for at man er medlem i god tid og at gyldig kvittering for at medlemskontingenten er betalt. Videre må det også kontrolleres at man står på partiets medlemsliste i det respektive lokallag. Noen partier f.eks FrP (som forøvrig ikke er et NEI parti) krever at man er meldt inn og registrert som medlem på medlemslisten i partiet, senest den 31. august for å ha stemmerett ved kommende årsmøte. Dette må kontrolleres meget nøye ved innmelding i et NEI parti.

  Når så disse personer er stemt inn og plassert i partiet, forhåpentligvis i flertall, vil de selvfølgelig sørge for at det blir nedsatt en nominasjonskomite med flest mulig NEI folk for på den måten å få inn NEI folk på valglistene til kommune og stortingsvalg.

  Den øverste målsetting her er å få inn NEI folk på stortinget, men selvfølgelig også i kommunestyrene ved kommunevalg da grasrot politikken er særdeles viktig.

  Derfor er den siste jobben man gjør i denne sammenhengen å legge sin stemmeseddel i valgurnen ved kommune og stortingsvalg, for å avslutte og beseire de destruktive krefter som har jobbet på denne måten for sin sak i masser av år. Nemlig nedbygging av nasjonalstaten Norge.

  Demokratiets siste time er i ferd med å ebbe ut. Så gjør din plikt for et fortsatt selvstendig Norge.

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap.

  Siden ble sist oppdatert 19. Mars 2004 21:03:35 PM http://www.landsforræderi.no