Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Nrk -løgnene
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

  FME i P4

 • ...........................Tromsø den 22.10.2004

  Norsk Rikskringkasting (NrK)

  v/Kringkastingssjef John G. Bernander
  Marienlyst
  0340 Oslo

  Pressens Faglige Utvalg
  v/Styret
  Rådhusgata 17

  0158 Oslo

   

   

  Åpen klage rettet mot NRK-Troms og Finnmark v/reporter Rolf Jakobsen.

  Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap oversender med dette vår klagesak mot NRK Troms og Finnmark ved deres reporter Rolf Jakobsen.

  Saken gjelder; at NRK v/Rolf Jacobsen den 26. mai 2004 gikk ut på radio og senere på internett og skandaliserte Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap på det groveste ved å påstå at vi har stemplet de av landets borgere som stemmer JA til EU som landsforrædere, uten på forhånd å ha tatt kontakt med oss om disse spørsmål. Dette er en direkte overkjøring av oss som organisasjon, og en horribel påstand som NRK ikke har dekning for da Folkeaksjonen aldri har omtalt den vanlige norske borger i denne saken ei heller Europabevegelsens vanlige medlemmer ute i samfunnet.

  Kritikken og avsløringene Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap har redegjort for på sine nettsider er ene og alene rettet mot landets ansvarlige politikere på Stortinget. Kritikken er også rettet mot Europabevegelsen sentralt og deres medlemmer blant stortingsrepresentantene på det norske Storting, som høytidelig har avlagt ed på å følge og respektere Norges Grunnlov.

  Årsaken til at Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap skandaliseres og boikottes, er ene og alene at våre nettsider er så til de grader avslørende. Media og den det gjelder har derfor kjørt sin "tie i hjel" linje overfor oss helt fra vi startet opp.

  Etter det Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap har grunn til å tro er NRKs fremgangsmåte i denne saken en kampanje-journalistikk med formål å kneble og skandalisere vår organisasjon til fordel for JA-siden.

  Faktisk et forsøk på å skandalisere hele NEI-siden ved å gå veien om NEI til EUs Fylkesleder i Finnmark Cecilie Hansen, og bruke Folkeaksjonen som en brekkstang for å få gjennomført sin løgnpropaganda. At NRK valgte å gå veien om NEI til EUs fylkesleder i Finnmark er ikke så merkelig, det er i Nord-Norge EU motstanden er sterkest.

  Lederen i Nei til EU i Finnmark Cecilie Hansen kunne fortelle meg på telefonen den 1. oktober 2004 at hun trodde at NRK journalist Rolf Jakobsen fleipet med henne da han ringte henne opp og stilte henne følgende spørsmål; "Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap mener at alle de som stemmer ja til EU er å regne som landsforrædere hva mener du Cecilie Hansen?". "Jeg trodde virkelig at dette var en grov spøk (Vill i Røret) eller noe sånt, men da han ringte meg opp senere for et intervju forstod jeg at noe annet var på gang. Jeg hadde aldri hørt om Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap før, så dette trodde jeg rett og slett var (Skjult Kamera) eller noe i den stilen" sier Cecilie Hansen.

  Etter NRKs planlagte, målbevisste og grove skandalisering av oss den 26.05.04 har vi først nå kunnet fordøye og analysere denne horrible påstanden som NRK faktisk har gått ut med mot Folkeaksjonen. Vi har derfor ikke sett det hensiktsmessig å ta kontakt med NRK før vi hadde fått drøftet saken med vår advokat.

  Den 21.09.04 kl 20:39 ble det for første gang sendt en henvendelse via e-post til NRK Troms og Finnmark v/Rolf Jakobsen med emne: Løgnpropaganda.

  På bakgrunn av dette reises denne saken for Pressens Faglige Utvalg med følgende to grunner:

  1. For det første har denne løgnpropagandaen fra NRK praktisk talt ødelagt hele vår organisasjon. Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap er skandalisert og stemplet som ekstreme. Vi er en organisasjon som har tatt utgangspunkt i å synliggjøre for folket Norges Grunnlov samt å synliggjøre for Norges befolkning den rettsstridighet som foregår på det norske Storting.
  2. For det andre går dette også på ytringsfriheten i vårt land. Vi mener at det må være mulig for enhver som vil starte en hvilken som helst organisasjon å bli behandlet av media på en folkelig måte, jfr. kongehuset, vårt storting og regjering. Disse blir intervjuet av journalister uten å oppleve det slik at vedkommende blir "slaktet" på basis av direkte løgner. Media skader ikke bare organisasjonen, men også individene her. I dette tilfellet blir ikke bare vår organisasjon, men også våre personer skandalisert over det ganske land. Derfor er dette en viktig prinsippsak som også har gyldighet langt utover vår organisasjon.

  Vi krever derfor at Pressens Faglige Utvalg pålegger NRK å gå ut i sitt media å rette opp denne løgnpropagandaen og erklære den som død og maktsløs

  1. Hva står Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap for?
  2. Den 1. januar 2004 ble Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap etablert av Øyvind Aarsnes. Bakgrunnen for etableringen var at NEI til EU ikke ville profilere Grunnlovens § 1 og § 112 samt straffelovens § 83 som et argument mot norsk medlemskap i EU.

   Målsetningen med denne aksjonen er å opplyse befolkningen om Grunnlovens § 1 og § 112 samt straffelovens § 83. Dette nekter et samlet riksmedia å debattere overfor befolkningen. Folkeaksjonen er spesielt opptatt av at våre stortingspolitikere respekterer Grunnloven som de har avlagt ed på å følge.

   Etter det Folkeaksjonen kjenner til er respekten for Grunnloven på Stortinget pr. i dag svært mangelfull.

   Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap (FME) mener i korte trekk at det ut fra disse paragrafene ikke er mulig å bringe Norge under fremmed herredømme slik som straffelovens § 83 så sterkt advarer i mot. (Norsk EU-medlemskap)

   Hvis Norge går inn i EU er dette i strid med disse paragrafene fordi det er et svik mot landet og landets konstitusjon.

   Flere har opp gjennom tiden, og lenge før vi kom på banen støttet dette standpunktet.

   I forbindelse med Tsjekkias inntreden i EU uttalte Tsjekkias president Vaclav Claus 22. april 2004 at: " Som alle vet, vil vår stat i løpet av få dager opphøre å eksistere som en selvstendig, suveren enhet."

   Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, William Lafferty, utalte den 21/10-94 til avisen Dagen at Norge ikke kunne gå inn i EU på grunn av disse paragrafer. Lafferty sier også i samme avis at; "Det er direkte grunnlovsstridig å melde Noreg inn i EU gjennom å bruke paragraf 93 i grunnlova".

   Vedlegg nr. 1: E-post den 21.09.04 kl. 20:39 til NRK Troms og Finnmark v/Rolf Jakobsen.

   Emne: Løgnpropaganda.

   Vedlegg nr. 2: Kopi av avisen Dagen for den 21/10-94 ad. Norge kan ikke gå inn i EU på grunn av Grunnloven.

   Vedlegg nr. 3: Link til "Fire redaktørers sivile søksmål mot staten";

   Vedlegg nr. 4: Link til artikkel av Jusprofessor Peter Ørebech med tittel "Stortinget 7. juni 2004". Norge kan ikke gå inn i EU ved å forandre § 93 i grunnlova.

   Konklusjon:

   Det er altså ikke bare FME som går imot et EU-medlemskap ut fra at dette er et svik /forræderi mot landet og landets konstitusjon, men det er også mange andre som gjør det.

  3. Hva profilerer Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap
  4. Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap profilerer at Norge ikke må bli med i EU ut i fra at dette er grunnlovsstridig. Slik vi ser det gjør grunnlovens § 1 og § 112 samt straffelovens § 83 at et EU-medlemskap er ett svik eller forræderi mot landet og landets konstitusjon.

   Vi profilerte at det er et svik eller forræderi mot landet eller landets konstitusjon å gå inn i EU. Dette var særlig rettet mot Statsråd Erna Solberg (H) som la fram forslag til endring av paragraf 93 i Grunnloven, et forslag som ble avvist av Stortinget. Bare Høyre stemte for dette rettsstridige grunnlovsendringsforslaget fra Erna Solberg.

   Konklusjon:

   Vår hensikt er også å være utfyllende og korrigerende i forhold til NEI til EU slik at også grunnlovsargumentet mot norsk medlemskap i EU blir med i vurderingen i forbindelse med EU-saken. Det har den aldri vært og er det fortsatt ikke. Kanskje PFU kan gi oss en forklaring på hvorfor det er slik?

  5. Hvordan har media reagert?
  6. Den 26 mai i år ca. kl. 13:30 ble jeg intervjuet pr. telefon av reporter Jenny Duesund fra NRK Troms og Finnmark. Dette som ett resultat av at Fylkesleder i Nei til EU i Finnmark Cecilie Hansen samme dag kl. 07:03 ble intervjuet i NRK Finnmarks morgensending. Her sier Cecilie Hansen at hun er enig med Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap sin argumentasjon med tanke på at det vil være å regne som ett "landsforræderi eller ett statskupp" å bringe Norge inn under fremmed herredømme ved å forandre Grunnloven.

   Professor i statsvitenskap William Lafferty og Jusprofessor Peter Ørebech har uttalt offentlig at det er grunnlovsstridig å melde Norge inn i EU ved å bruke §93 i grunnloven.

   Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap har samme oppfatning som ovennevnte herrer om bruk av § 93 i Grunnloven.

   Det er heller ikke mulig å bringe Norge under fremmed herredømme ved å forandre grunnlovens § 93. Straffelovens § 83 er laget direkte for å beskytte grunnlovens § 1 og § 112 mot landsforræderi. (Den såkalte landsforræderiparagrafen.)

   Grunnlovens § 93 sier at Grunnloven bare kan forandres på et saklig begrenset område. Det er absolutt ikke under noen omstendighet på et "saklig begrenset område" å forandre Grunnlovens § 93 fra 3/4 flertall til 2/3 flertall slik at Norge kan bli medlem av den Europeiske Union. Dvs. fra 75 % flertall ned til 67,7% flertall i Stortinget for å forandre Grunnloven.

   Altså mindretalls garantien i grunnlovens § 93 som skal kunne hindre at Norge legges inn under fremmed herredømme svekkes her med 7,3 %.

   Dette er et hån og et svik overfor folket. Og ennå verre når folket ikke får innsyn i og forståelse for hva dette innebærer for oss som nasjon.

   Dette forsøket på å forandre Grunnloven den 7. juni 2004, som Erna Solberg og Høyres stortingsrepresentanter har gjort er rettsstridig på flere punkter. Denne forandringen svekker uomtvistelig mindretallsgarantien som ved ¾ flertall er nedfelt i grunnlovens § 93. Skal Grunnloven endres på denne måten skal det skje ved folkeavstemning. Denne folkeavstemningen skal da følge grunnlovens prinsipp i § 93 om ¾ flertall i folket for at avstemningen skal være gyldig.

   Grunnlovens § 1 sier:

   "Kongeriket Norge er et fritt, selvstendigt, udeleligt og uafhendeligt Rige. Dets regjeringsform er indskrenket og arvelig monarkisk".

   Denne informasjonen ser det ut til at riks-media "med NRK i spissen" ikke ønsker at Norges befolkning skal bli opplyst om. Hvorfor har vi blitt boikottet av et samlet riksmedia helt siden oppstarten? Det er fordi våre nettsider inneholder meget sensitive hemmeligholdte opplysninger om Europabevegelsens rettstridige virksomhet på vårt Storting. Her ligger "hunden" begravet.

   Denne grove å ufattelige "løgnpropagandaen" fra NRK ved journalist Rolf Jakobsen forlanger vi at ledelsen i Oslo ordner opp i snarest. Dersom ikke- beviser ledelsen at dette er offisiell NRK "politikk". Hvor er de såkalte "bevisene" til NRK FOR SINE ALVORLIGE PÅSTANDER? FME sine nettsider http://landsforraderi.123webhotell.no er fortsatt "tilgjengelig for granskning".

   Tilbake til reporter Jenny Duesund.

   Den 26 mai kl. ca. 13:30 foretok Reporter Jenny Duesund fra NRK Troms og Finnmark en halvtimes telefonintervju med meg. I dette intervjuet presiserte jeg hva Folkeaksjonen mot EU-medlemskap sto for.

   I programmet 17:30 på P4 samme dag, BEKREFTET JEG DET SAMME OVERFOR "HELE LANDET".

   Problemet startet altså gjennom hennes kollega Rolf Jakobsen som allerede kl. 07:03 den. 26. mai 2004 fra NRK sitt kontor i Alta gikk ut med saken. Etter at han hadde hatt intervju med Fylkesleder Cecilie Hansen i Finnmark NEI til EU, gikk han ut på NRK Finnmark Internett med signaler om at vår organisasjon mente at "alle JA-folk" her i landet er Landsforrædere.

   I praksis betyr det at ca 20% av landets "stemmeberettigede i "EU-spørsmålet" er lands-forrædere. http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_finnmark/3810251.html

   Dette er helt feil fordi dette har vi aldri hevdet sagt, ment eller skrevet eller på noen som helst måte gått ut med.

   Cecilie Hansen sier det samme. Hun har aldri på noen som helst måte gått ut med at vi stempler som landsforrædere den delen av den alminnelige norske befolkning som ønsker at Norge skal bli "medlem av EU".

   Grunnen til at Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap, her ovenfor, bruker 20% er at i følge en markedsundersøkelse vi foretok fra tilfeldige utvalgte fra Telefonkatalogen gav dette resultat.

   Spørsmålet som ble stilt, lyder som følger:

   Ønsker du at Norge skal bli brakt under fremmed herredømme eller innlemmet i annen stat eller at noen del av Norge løsrives slik at vi kan bli styrt i fra Brussel?

   Videre sier Cecilie Hansen:

   Om hun hadde gått ut med noen slik erklæring, ville den vært ugyldig fordi hun representerte NEI til EU og ikke Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap. Hva Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap står for er noe som Folkeaksjon MOT EU-medlemskap selv må redegjøre for.

   Hun er meget skuffet over at NRK kunne rote så mye med en så oversiktlig og grei sak, og at det ble sendt ut et helt feil signal om organisasjonen på Internett. Hun er også skuffet over at NRK ikke har rettet opp denne åpenbare løgnen.

   Overfor avisen Norge I Dag den 27.sept. 2004, avviser leder Hans Tore Bjerkås ved NRKs distriktskontor for Troms og Finnmark at NRK har "feilinformert" landets innbyggere i denne sak og at det ikke er gjort noe galt fra NRKs side.

   Sitat fra Bjerkås:

   "NRK har gjengitt informasjonen fra Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap på en riktig måte og vi har ikke noe å beklage, sier Bjerkås."

   Øyvind Aarsnes i Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap tok telefonisk kontakt med NRKs journalist for Troms og Finnmark Rolf Jakobsen den 28/9 2004. med følgende spørsmål:

   "Rolf Jakobsen kan du være så snill å svare meg på følgende spørsmål.

   Hvor i alle verden har du fått disse opplysningene i fra at Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap mener at "alle JA-folk" i Norge er å regne som landsforrædere?"

   Rolf Jakobsen svarer:

   "Det er ikke jeg som har denne saken ta kontakt med min sjef Hans Tore Bjørkås".

   På NRK Finnmark Internett for 27/5-2004 har man blant annet overskriften "Landsforræderi å si JA til EU"

   Vedlegg nr. 5: Link til NRK Finnmark Internett av 27/5 2004, http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_finnmark/0.html?p_saksunivers_id=2518 med underliggende artikler; Vil anmelde "landsforrædere" - Lavmål om landsforræderi - Landsforræderi å si ja til EU

   Vedlegg nr. 6: Link til internettfil "Lavmål om landsforræderi" http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_finnmark/3814231.html Her ligger snarvei til nedenfor innkopierte lydfil av nyhetssendingen ved NRK Finnmark og Troms 26/5- 2004. Bemerk den innledende annonseringen på denne nyhetssendingen.

   HØR: Hva sier egentlig Cecilie Hansen? Bedøm selv om reporter Rolf Jakobsen får henne til å ta avstand fra landssvik-retorikken  

   Løgnpropagandaen om at Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap anser alle EU-tilhengere som landsforrædere gikk deretter over nyhetssendingene til NRK over hele landet.

   Informasjonen gikk også utenlands til utenlandske nyhetsstasjoner. Cecilie Hansen fortalte meg over telefonen fra sitt ferieopphold i Spania i sept. 2004 at også spanske aviser og media hadde dekket denne horrible påstanden.

  7. Situasjonen for organisasjonen

  Etter at løgnpropagandaen har gått rundt omkring i den ene avisen etter den andre - fordi stort sett alle medier "stoler på NRK" har det vært en stor belastning for de involverte parter.

  Folkeaksjonen vil presisere at dette er en meget alvorlig sak som er i ferd med å få international oppmerksomhet.

  Konklusjon:

  På grunn av den horrible løgnen fra NRKs side er hele Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap i praksis "satt ut av funksjon".

  Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap "forlanger" at Pressens Faglige Utvalg tar denne saken opp som en hastesak da dette som har skjedd har fått alvorlige konsekvenser for organisasjonen og ikke minst for oss som privatpersoner. Alternativet vil i så fall bli at saken går til domstolene med den "Internasjonale interesse" dette vil innebære i negativ forstand for NRK.

  Overfor avisen Norge I Dag har vi heldigvis fått fortalt vår versjon av det som har skjedd. Det som står i denne artikkelen er helt korrekt.

  Vedlegg nr. 7: 1. Eksemplar av avisen Norge I Dag Fredag 15. oktober 2004 som har annonsert saken på 1.side og slått den opp på side 6 og 7.

  Overfor Pressens Faglige Utvalg setter vi fram følgende:

   

  PÅSTAND

  1. Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap mener at det etter Grunnlovens § 1 og 112 og Straffelovens § 83 ikke er mulig å bringe Norge under fremmed herredømme ("EU-medlemskap") uten at det blir etter loven å betrakte som ett landsforræderi mot landets innbyggere og landets konstitusjon. Dette innebærer i praksis at de stortingspolitikerne som ikke respekterer Norges Grunnlov som de har avlagt ed på å følge og respektere kommer i direkte konflikt med straffelovens § 83.

  Straffelovens § 83 er direkte laget for å beskytte Grunnlovens § 1 og § 112 mot landsforræderi. I følge Straffelovens § 83 blir det regnet som landsforræderi å bringe Norge under fremmed herredømme. ("EU-medlemskap")

  Derfor har Straffelovens § 83 nedfelt i seg lovens strengeste straff som er opptil 21 års fengsel.

   • Det er rettsstridig som Stortingspolitiker å ikke følge Grunnlovens ånd og prinsipper.
   • Det er rettsstridig som Stortingspolitiker å bryte sin avlagte ed om å respektere og være lovlydig mot Grunnloven.
   • Det er rettsstridig som Stortingspolitiker å prøve å forandre Grunnloven med det for øye å få Norge brakt under fremmed herredømme som et eventuelt "EU-medlemskap" vil innebære.
   • Det er rettsstridig å forsøke å forandre Grunnloven i (dølgsmål) "i det skjulte" da Grunnloven sier i § 112 at alle Grunnlovsendringsforslag skal kunngjøres ved trykken. Dette betyr i praksis at Grunnlovsendringsforslag skal gjøres kjent for hele folket. Dette er ikke blitt gjort med Statsråd Erna Solberg sitt Grunnlovsendringsforslag slik loven krever. (Stortinget 7 juni. 2004.)
   • Det er rettsstridig å etablere en organisasjon som har som formål å legge Norge inn under fremmed herredømme. (jfr. Europabevegelsen)

  Fra Europabevegelsen i Norge sin beretning for perioden 14. februar 1969 - 25. februar 1970 siterer vi: "1 Statutter. a.Formål. Europabevegelsen i Norge - stiftet ved møte i Stortinget 30. mai 1949 - har som formål: Å fungere som den internasjonale Europabevegelsens norske avdeling å fremme dens målsetting.

  Disse statutter er vedtatt av årsmøtet 13. mars 1967.

  Den internasjonale Europabevegelens målsetting:

  "Europabevegelsen søker å virkeliggjøre et europeisk fellesskap, med respekt for menneskerettighetene, ved en politisk, økonomisk, militær og sosial integrering av de europeiske nasjonene. Dens mål er opprettelsen av Europas forente stater, ved alminnelig valg, en domstol og et økonomisk og sosialt råd".

  Nytt sitat: Europabevegelsens stortingsgruppe ble dannet ved et konstituerende møte onsdag den 7. mai 1969 i stortingsbygningen med følgende styre:

  Stort.repr. Peder Næsheim, Formann. Stort.repr. Erling Petersen, Nestformann. Stort.repr. Arnt Hagen. Stort.repr. Øyvind Bjorvatn. Stort.repr. Jakob Aano. Stort.repr. Rolf Fjeldvær.

  Formannen, stortingsrepresentant Peder Næsheim døde den 24. november 1969, og på årsmøtet den 14. januar 1970 ble stortingsrepresentant Knut Frydenlund valgt til ny formann. Europabevegelsens stortingsgruppe har i dag 120 medlemmer av stortingets 150 representanter."

   • Det er rettsstridig å bryte Grunnlovens ånd og prinsipper.

  Grunnlovens ånd og prinsipper finner vi i Grunnlovens § 1 og § 112.

   

   

  Grunnlovens § 1 lyder som følger:

  "Kongeriget Norge er et frit, selvstendigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrenket og arvelig monarkisk."

  Grunnlovens § 112 lyder som følger:

  "Viser erfaring, at nogen del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal forslaget derom fremsettes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt valg og kundgjøres ved trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter neste valg at bestemme, om den foreslaaede forandring bør finde sted eller ei. Dog maa saadan forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikasjoner i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitusjons Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan forandring."

  Straffelovens § 83 lyder som følger:

  "Den som rettsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen del av riget bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i anden stat, eller at nogen del av riget løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel i fra 8 år inntil 21 år

  Straffelovens § 83 er også kjent under navnet landsforræderi-paragrafen.

  Deri ligger vår beslutning om å bruke landsforræderi i vår nettadresse.

  http://www.landsforræderi.no

  Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap har ikke stått fram og hevdet eller skrevet noe sted at den vanlige norske borger som støtter et JA-standpunkt (EU-medlemskap) er å regne som landsforræder eller landssviker. Men NRK ønsker bevisst å fremstille oss slik.

  1. Før NRK gikk ut med dette burde NRK tatt kontakt med lederen i Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap og sjekket opp om dette var riktig. Det er høyst kritikkverdig at NRK ikke foretok en slik sjekking av fakta.
  2. En påstand om at noen stempler "alle JA-folk" i Norge som landsforrædere eller landssvikere er så horribel at det kunne reises tvil om vedkommende var frisk. Og at pressens Vær-Varsom-plakat om å beskytte syke mennesker mot seg selv måtte vurderes før man gikk ut med en slik nyhet. Også av denne grunn burde NRK tatt kontakt med lederen i organisasjonen for å sjekke at alt var i orden før "nyheten" gikk ut.
  3. Det som faktisk ble gjort var at reporter Jenny Duesund i NRK Finnmark ringte opp Folkeaksjonens leder Øyvind Aarsnes ca. kl. 13:30 samme dag, altså 6 og en halv time etter at "nyheten" fra morgensendingen var kommet ut over hele landet. Duesund fikk da klar beskjed fra Lederen av Folkeaksjonen i en halvtimes intervju som ble tatt opp på lydbånd av NRK.
  4. Hvorfor sendte ikke NRK dette opptaket?
  5. Hvorfor rettet ikke NRK opp denne grove påstanden, etter at de klart og tydelig i intervjuet med lederen ble innforstått med det Folkeaksjonen stod for?
  6. Dagen etter altså den. 27/5-2004 tok NRK kontakt med ordføreren i Alta og forela han sin løgnaktige fremstillingen for kommentar. Dette resulterte i at Alta ordføreren på feil grunnlag ble rasende og ville si opp sitt medlemskap i NEI til EU. Dette brukte også NRK i sin løgnpropaganda mot oss.
  7. Generalsekretær i NEI til EU sentralt, Helle Hagenau, mener hele saken er beklagelig- og at NRK har vridd på uttalelsene til Cecilie Hansen i NEI til EU i Finnmark. Dette i følge NRKs Liss Jakobsen NRK Finnmark Internettside av den 27/5-2004. Overskriften til denne nettsiden av Liss Jakobsen NRK er: -Lavmål om Landsforræderi.
  8. Det finnes ikke holdepunkter for å si at fylkesleder Cecilie Hansen i Finnmark NEI til EU har utalt at Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap mener at "alle EU-tilhengere" i dette landet er landsforrædere. Og selv om hun hadde sagt noe slikt, så ville det vært irrelevant. Hun er med i NEI til EU som er en helt annen organisasjon enn Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap. Hva en organisasjon står for må det være organisasjonen selv som svarer på.
  9. Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap krever at NRK snarest går ut på bred front å beklager beskyldningen de urettmessig gikk ut på nyhetene med og dermed gjenoppretter tilliten til vår organisasjon.

   

  Det må være et tankekors for PFU at Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap helt siden oppstarten den 1. januar 2004 har vært boikottet av et samlet riksmedia og rikspresse.

   

  Med hilsen

   


  _____________________

  Øyvind Aarsnes

  Bjørgulf Mortensen

  Lars Rønbeck

  Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap

   

  PS. Klagen oversendes også per post i tillegg til denne e-post DS.

  Nrk lyver så det renner, derfor ikke betal lisensen!

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 06.okt. 2004 13:03:35 PM http:/www./landsforræderi.no