Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

EU er konkurs! NORGESHISTORIENS DESIDERT STØRSTE LANDSFORRÆDERI KAN BLI BEGÅTT

DETTE ER FOLKEAKSJONEN MOT EU.

STRAFFELOVENS § 83

Straffelovens § 83 lyder følgende:

”Den som rettsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen del av riget bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i anden stat, eller at nogen del av riget løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år”.

I 1972 ved landets første folkeavstemning ble det inngått en sammensvergelse i Europabevegelsens avdeling i Norge, ved å holde Straffelovens § 83 skjult for folket. Skulle dette bli kjent for folket ville Europabevegelsens avdeling i Norge bli forbudt i følge Straffelovens § 83 i Norges grunnlov.

En samlet avispresse, med få unntak + NRK som var enerådende på TV-media den gangen har vært med på hemmeligholdelsen ”taushetsplikten” frem til dags dato.

Hvorfor har ikke avispressen debattert dette emne for lenge siden? Nei fordi de gjerne vil beholde sitt arbeid. Mister de pressestøtten er det for mange kroken på døra.

Hva gjør man ikke for å beholde sitt arbeid? Men dette er ett kjempebedrag overfor det norske folk uansett hvordan en ser på det.

Quisling ba på sine knær om at retten måtte ta hensyn til hans idealistiske motiver med tanke på straffeutmålingen for hans virksomhet, vi vet alle at det ikke ble tatt hensyn til.

Straffelovens § 83 skal bli kjent for det Norske folk, selv om en samlet presse og TV-media nekter å debattere emne pr. dags dato.

Derfor oppfordrer vi alle som leser dette til å kopiere denne informasjonen, og spre denne SANNHETEN over alt på nettet å ta utskrift for massekopiering, og videre distribusjon til din arbeidsplass og ellers venner og bekjente.

ALLE SOM ØNSKER Å VISE SIN SOLIDARITET OVERFOR NORGES ”FREMDELES EKSISTERENDE GRUNNLOV” KAN BISTÅ MED SPREDNING AV DENNE INFORMASJONEN SOM ER FØRSTE LEDD I FOLKEAKSJONEN.

”Når vi blir mange nok”:

I løpet av 2004 drar vi til Oslo for å aksjonere. Det vil bli lagt ut på internett for nærmere informasjon om aksjonsform og dato for dette på våre nettsider.

Sammendrag av dokumenter.

Av Øyvind Aarsnes, Tromsø