Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Nationen sensurerer og knebler §100.

  Åpent brev til Senterparti-avisen Nationen

  Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap viser til lederartikkelen i avisen Nationen den. 28. mai 2004. Her karakteriserer avisen Folkeaksjonen som "Tullball mot EU".

  Her påstår avisen at Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap har kommet med sterke angrep på NEI til EU, uten at avisen kan konkretisere et eneste eksempel på dette.

  Det korrekte er at Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap har stilt kritiske spørsmål til NEI til EU om deres holdning til konsekvensene av en eventuell grunnlovsendring. Vi har siden 1. januar i år mast på Sigbjørn Gjelsvik som leder i NEI til EU om å komme på banen med en debatt om Grunnloven og konsekvensene av en grunnlovsendring uten å lykkes med det. J.f.r. ellers informasjon om disse sakene som finnes på Folkeaksjonens nettsider.

  På vår nettside ligger også informasjon om når Europabevegelsens hemmelige stortingsgruppe ble stiftet. Er også dette "tullball" herr redaktør? Vårt siste brev til Europabevegelsens leder Svein Roald Hansen om det er en usannhet at Europabevegelsen stiftet denne stortingsgruppen den 7. mai 1969 har vi ennå ikke fått svar på.

  Vi erkjenner å være særdeles opptatt av å bevare Grunnloven, og at folket får ta del i grunnlovens betydning og innhold. Vi er tilsvarende overrasket over at lederartikkelen i Senterparti-avisen Nationen setter et stempel på ledelsen i Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap som sinnsforvirrede personer, (sitat fra C. J. Hambro.) Det er nok helt andre plasser forvirringen ligger!

  Herr redaktør-, hva sier straffelovens § 83?

  Og hva er så imidlertid redaktørens fortolkning av straffelovens § 83?

  Nationen som er en Senterparti-avis burde behandlet denne saken på en mer profesjonell måte. Saklig argumentasjon og bevis for de påstander Nationen har satt på trykk er fullstendig fraværende. Et klart eksempel på dette er hvor redaktøren i sin lederartikkel "Tullball mot EU" trekker inn NEI til EUs fylkesleder i Finnmark, Cecilie Hansen.

  I et NrK- intervju blir Cecilie Hansen framstilt for langt på vei å gå god for landssvik beskyldninger mot EU-tilhengere. Sannheten er at NEI til EUs fylkesleder i Finnmark, Cecilie Hansen aldri har uttalt dette. Bevisene ligger på Folkeaksjonen sine nettsider hvor NrK blir avslørt i sin overivrige løgnpropaganda. En simpel og skammelig journalistikk fra NrKs side.

  Vi forundres over at Avisen Nationen følger opp NrKs løgnpropaganda om at Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap har stemplet alle JA-folk i Norge som landsforrædere. Dette til tross for at avisen har snakket med ledelsen i Folkeaksjonen, pluss at vår nettside klart og utvetydig beviser noe annet. Vår kritikk er rettet mot våre stortingsrepresentanter som arbeider for å få Norge underlagt fremmed herredømme. Etter dette utspillet om "Tullball mot EU", bør Nationen vurdere å bytte navn til "Unionen".

  Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap stiller et stort spørsmålstegn ved hva Nationen egentlig mener om EU?. For det er meget underlig at avisa Nationen ikke er mer interessert i å informere Norges befolkning om innholdet i Norges Grunnlov. For oss virker det som at avisa Nationen har ene "foten" nede i Brussel, og derfor ikke har integritet til å utale seg om EU-spørsmålet.

  Herr redaktør-, det første som skjer etter at en nyutnevnt stortingsrepresentant har avlagt sin ed om å følge og respektere Norges grunnlov, er at han/hun blir spurt om å tegne seg som medlem i Europabevegelsen. Det har mesteparten av dagens stortingspolitikere erfart. Det vil med andre ord si at ca. 140 av våre 165 representanter i dag er medlem av Europabevegelsen, hvis målsetting er å bringe Norge under fremmed herredømme. Hvilket utslag dette vil gi når Erna Solbergs grunnlovsendringsforslag kommer opp til votering i Stortinget den 7. juni, altså om få dager gjenstår å se?

  Når så våre stortingsrepresentanter i tillegg aksepterer og bli medlem av Europabevegelsen, har de klart og tydelig brutt sin avlagte ed om å respektere og følge vår grunnlov. Hvilken merkelapp synes redaktøren det er riktig å bruke om en slik handling? Særlig når det nå er kjent at den samme bevegelsen har en egen stortingsgruppe som jobber i dølgsmål, og som av den grunn av presse og media er unntatt offentlighet.

  Vil samtidig minne om presseforbundets generalsekretærs uttalelse at; "pressen kryper for JA-siden". Dette ser sannelig ut til å ha gyldighet også for avisen Nationen.

  Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap har satt fokus på at en slik handling kan klassifiseres som landsforræderi i henhold til Grunnlovens §§ 1 og 112. Straffelovens § 83 går som kjent under navnet landsforræderi paragrafen. Denne paragrafen sier klart og tydelig at den som uten hjemmel i Grunnloven forsøker å bringe Norge under fremmed herredømme dømmes til fengsel i 8 -21 år.

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap vurderer nå sterkt å sende en klage til Pressens Faglige Utvalg på bakgrunn av leder artikkelen i Nationen den 28.mai 2004.

  Vi synes videre det er underlig at Nationen trekker frem Steinar Bastesen i Kystpartiet i denne sammenheng? Sitat fra lederartikkelen i Nationen: "Og Kystpartiets leder Steinar Bastesen bør tenke nærmere gjennom hva slags krefter han som stortingsrepresentant ønsker å bli assosiert med. Hans fargeklatt-rolle gir ikke politisk immunitet".

  Her Kritiseres Kystpartiets leder Steinar Bastesen fordi hans parti, som det eneste på Stortinget, har programfestet NEI til EU. Og at partiet dermed står solid forankret i Norges grunnlov. Dette i sterk kontrast til de øvrige partier på Stortinget. Det er derfor innlysende at Bastesen er "et hår i suppa" til Europabevegelsen og Europabevegelsens lakeier.

  Nei herr redaktør-, den politiske immuniteten ligger helt andre steder. Hvorfor har ikke Kystpartiets leder Steinar Bastesen fått svar på sine spørsmål i de to seneste trontaledebattene vedrørende den internasjonale hemmelige Bilderbergergruppen, hvor flere norske toppolitikere og samfunnstopper har vært og er aktører?

  Steinar Bastesen har i disse trontaledebattene; "utfordret de norske politikere som har deltatt på slike møter til å opplyse om hva som er den egentlige agenda for Bilderbergerne. Er det nedbygging av nasjonalstaten?"

  Bastesen har ennå ikke fått svar på sine spørsmål. Er avisen Nationen tøff nok til å ta tak i denne høyst aktuelle problemstillingen slik at Bastesen kan få svar?

  Vi venter også i spenning på hvor neste utslag av "Rindestu-syndromet" dukker opp. For det var i Senterpartiet det begynte. Kan årsaken ligge i at Senterpartiet ikke klart og tydelig har programfestet NEI til EU?

  Er det mulig at Senterpartiet i 12 time kan ta et ekstraordinært landsmøte for å få programfestet at de er et rent NEI til EU parti? Men dette kolliderer vel med Marit Arnstad og Åslaug Hagas utsagn om at "det er rom i Senterpartiet for begge deler". For Rindestu som sjef og frontfigur for "Kysten inn i EU" er jo fortsatt fullgod medlem av partiet. Er det et slikt varemerke Senterpartiet skal seile under i EU-kampen? Et varemerke som mer og mer blir synonymt med Senterpartiet.

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  1. juni 2004

  Øyvind Aarsnes: Leder

  Bjørgulf Mortensen: Nestleder

  Lars Rønbeck: Sekretær

  http://landsforraderi.123webhotell.no

   

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 21. Mars 2004 13:03:35 PM http:/www./landsforræderi.no