Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Stortingets makt Korrumperer

  Samtlige Stortingspolitikere som er medlem av Europabevegelsens Stortingsgruppe og Europabevegelsen for øvrig forbryter seg mot Norges Grunnlov § 1 + § 112 og ikke minst Straffelovens § 83 som ble laget direkte for å beskytte landet mot korrumperte politikere som bare har en tanke i hode nemlig å "selge" vårt fedreland til EU. Det finnes ikke ett eneste fornuftig argument for å melde Norge inn i EU viss det ikke var for "personlig økonomisk interesse".

  Utenriksminister Jan Petersen sa nylig i en EU-debatt på NRK Standpunkt at Norge måtte bli medlem for å få sjølråderett. At noen i det hele tatt kan komme med slike vanvittige uttalelser er helt uforståelig inntil en skjønner hva "drivkraften er". Alle Stortingspolitikere som har vervet seg som medlemmer i Europabevegelsen har samtidig forpliktet seg til å arbeide "målbevisst" for å innlemme Norge i EU. Dette gjelder blant annet alle avstemminger i Stortinget som gjelder saken.
  Hvorfor er det slik? Svaret er penger, masse penger. EU-lovene som er innført til landet under dekknavnet "EØS-avtalen" forplikter Norge til å betale milliardbeløp til EU for å få lov å selge de produktene Europa så sårt trenger. En del av disse pengene går til "bestikkelse" av regjeringsmedlemmer over hele Europa slik at det skal bli lettere å innlemme de forskjellige landene til EU-teokratiet.
  I et teokrati finnes det ikke noen "sjølråderett" og heller ikke noe folkestyre eller demokrati, så er det sagt.

  At våre myndigheter har headhuntet selveste superadvokaten og korrupsjonsjegeren Eva Joli til Norge er ett tankekors. Jeg lurer virkelig på hva slags side korrupsjonsjegeren står på, folkets side eller Europabevegelsens side? Eva Joli er i dag spesialrådgiver i Justisdepartementet og har med dette fått "gratis politibeskyttelse" resten av livet. Kan det være mulig at også hun er medlem i Europabevegelsen, og i den topphemmelige Bilderbergergruppen som flere av våre Stortingsrepresentanter er medlemmer av? Stortingsrepresentant Steinar Bastesen har to ganger i trontaledebatten etterlyst åpenhet og informasjon om Bilderbergergruppen uten resultat. EU er opprinnelig konkurs. EU klarer ikke å betjene rentene på den enorme gjelden de har, som er på over 120 milliarder Euro, d.v.s. ca. 960 milliarder Norske Kroner i året. Dette er dokumenterte opplysninger fra Der Spiegel. Nå forstår du sikkert hvorfor det er så viktig å få Norge med i EU. Dessuten kunne Stortingsrepresentant Per Sandberg på "direkte sendt" frokost TV den 24. feb. 2004 fortelle at den "opprinnelige oljeformuen" er på hele 6.500 milliarder Norske kr. pr. i dag. Dette blir holt skjult for folket. Kanskje dette kunne være en sak for korrupsjonsjegeren Eva Joli? En ting til før jeg avslutter. Hei til dere alle som har et medansvar for å ha manipulert meningsmålingene om EU- til fordel for JA-siden.

  Det er veldig få mennesker som tror på disse målingene som viser flertall for EU-medlemskap. Samtlige målinger som er foretatt ved telefonavstemming i debattprogram om EU på NRK og TV2 viser at det er mellom 65 og 73% flertall mot EU-medlemskap, derfor vil Statsråd Erna Solberg forandre Grunnlovens § 93 fra 3/4 flertall til 2/3 flertall slik at det blir lettere å få flertall i Stortinget for en innmeldelse i EU. Dette Grunnlovsendringsforslaget ble lagt frem for Kontroll og Konstitusjonskomiteen den 18.mai og videre sendt over til Stortinget for avstemming den 7. juni 2004. Nå vet vi at hennes forslag ble forkastet. Velger å avslutte leserinnlegget med Straffelovens § 83.

  "Den som rettsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen del av riget bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i anden stat, eller at nogen del av riget løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år".

  Øyvind Aarsnes

  26. mai-2004.

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 21. Mars 2004 13:03:35 PM http:/www./landsforrĉderi.no