Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Anmelder Storting og Regjering.

  Ingar O. Grøndahl har anmeldt Storting og Regjering for brudd på Grunnlovens §1.

  Den 59 årige familiefaren har tatt Grunnlovens § 1 på ramme alvor, og mener at Storting og Regjering har overkjørt folkets rett til å bestemme i Norge, jfr Grunnlovens § 1.

  Dette er noe Folkeaksjonen mot Eu medlemskap har hevdet siden 2004.

  De korrupte kreftene som har satt dette skrekk senarioet i sving leker med ilden.

  Når vi så får en vanlig likanes familiefar som til og med har kampvilje og pågangsmot til å slå et slag for menneskerettighetene i Norge, så blir vi stumme av beundring.
  Fordi Kari og Olas rettigheter har aldri eksistert for nordmenn i Norge!!

  Dette er noe FME har håpet på- at noe skulle skje i dagens mørke Norge. Jeg støtter Ingar Grøndahl sitt utspill, jfr Norges Grunnlovs § 1. Takk for ditt bidrag imot suverenitets-avståelse, Ingar Grøndahl.

  § 1. Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk. 0 Endret ved vedtak 18 nov 1905, grunnlovsvedtak 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613.

  Merk dere at kuppmakernes endringer av Norges Grunnlov fortsatt er ULOVLIG og Straffbart, jfr Straffelovens § 83.

  Statskuppet i 1939, hvor de forlenget stortingsperioden med 1 år- uten å rådføre seg med folket, er ulovlig og alt som har skjedd deretter er illegalt og er i høyeste grad straffbart. Hvor er Høyesterett i denne saken?

  Nå skal sløret atter løftes på, her blir det "dyneløfting".

  Bjørgulf Mortensen

  FME  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 12. Apr 2011 13:03:35 PM http:/www./landsforræderi.no