Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • EU-medlemskap koster flesk

  - Et EU-medlemskap vil koste den norske stat dyrt, nemlig oppunder 20 milliarder kroner, fastslår professor i samfunnsøkonomi, Jostein Aarrestad ved Universitetet i Bergen.

  Av Thor Christian Skavlem

  EUs råd har fastsatt et øvre tak på hvor mye det enkelte medlemsland skal betale i EU-kontingent. 1,09 prosent av BNP. Dersom Norge skal betale 1,09 prosent av BNP, vil dette utgjøre svimlende 17 milliarder kroner. Dette tallet er basert på det norske BNP for 2003. Etter at EØS-avtalen ble reforhandlet, skal Norge betale 1,2 milliarder euro de neste fem årene i EØS-kontingent. Etter dagens kurs tilsvarer det ca. 1,9 milliarder kroner per år, hvorav 1,75 milliarder kroner går til de ti nye medlemslandene.

  Forteller ikke prisen
  EU-kommisjonens ambassadør i Norge, Percy Westerlund, vil imidlertid ikke bekrefte hvor mye Norge må betale i kontingent dersom Norge blir EU-medlem. Men overfor Dagbladet 6. juni gjør han det klart at Norge må betale like mye som Sverige og fem andre EU-land. Disse betaler i dag en prosent av BNP. Sverige, Tyskland og fire andre EU-land er dessuten nettobidragsytere til EU. Det vil si at de betaler mer inn i EU-kassen enn de får tilbake i form av ulike økonomiske støtteordninger.

  For Sveriges vedkommende utgjør EU-kontingenten 25 millioner brutto mens landet får tilbake 12 milliarder i form av ulike tilskudd fra EU. Dermed er den svenske nettokontingenten ca 13 milliarder.
  Men om Westerlund ikke vil bekrefte at Norge må betale 17 milliarder i kontingent til EU, basert på fjorårets BNP, er professor Jostein Aarrestad i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen klar på at dette nok er et riktig tall. Han mener det neppe er urealistisk at prisen for medlemskapet vil kunne komme enda nærmere opp mot 20 milliarder. Like klart er det at Norge vil bli en netto bidragsyter til EU.

  Får mindre enn vi gir
  - Et EU-medlemskap vil altså koste oss dyrt. Vi vil nok få noe tilbake, for eksempel i form av jordbruksstøtte. Hvor mye, er vanskelig å fastslå eksakt. Det vil delvis avhenge av forhandlingsresultatet. Men som Europas rikeste land, blir vi neppe prioritert høyt i så måte, mener professoren.

  Aarrestad viser til at forrige gang spørsmålet om medlemskontingent til EU ble utredet, var i stortingsmelding nummer 40 (1993-94) med tittelen: "Om EU-medlemskap i Den europeiske unionen". Der var konklusjonen "...fra 1999 og framover anslås nettobidraget på usikkert grunnlag til...vel 3/4 prosent av BNP".

  - Ut fra Norges BNP i 2003, skulle det tilsi at et nettobidrag på vel 12 milliarder fra EU.
  Aarrestad hevder det er grunn til å regne med at de nye og til dels nokså fattige medlemslandene i øst vil være nettobidragsmottagere i flere år fremover, og at det derfor er grunn til å anta at brutto og nettobidrag fra de rike landene må økes.

  - Som EU-medlem i en slik situasjon, ville dette for Norge bety en vesentlig større innbetaling til EUs felleskasse. Dersom vi forutsetter det sannsynlige i at det norske petroleumsfondet i år passerer 1000 milliarder, vil vi med en realavkastning på fire prosent - 40 milliarder - risikere å måtte betale halvparten av dette beløpet for å være medlem av Den europeiske unionen. Dette er ikke akkurat småpenger, konkluderer økonomiprofessor Aarrestad.

  Avisa Dagen Publisert 11.06.2004

   

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 21. Mars 2004 13:03:35 PM http:/www./landsforrĉderi.no