Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • EUROPABEVEGELSEN MÅ HA KRISEHJELP

  
  
  
  Oslo (NTB): Europabevegelsen har engasjert krisepsykiatre for 
  alle ansatte som må slutte i organisasjonen de nærmeste ukene. 
  Nesten 50 personer i nøkkelstaben sies opp i løpet av vinteren, 
  skriver Aftenposten.
  
   - Nøkkelstaben skal igjennom en kollektiv avviklingsprosess, 
  ledet av eksperter, sier generalsekretær Tor Wennesland i 
  Europabevegelsen.
   Det er foreløpig usikkert om krisepsykiateren Lars Weiseth tar 
  jobben, eller om en av medrabeiderne hans skal gjøre det.
   Europabevegelsen regner med å sitte igjen med et sekretariat på 
  en håndfull personer ved landsmøtet i mars neste år. Dagens 50 
  ansatte skal reduseres i to etapper - den 20. desember og rett 
  før landsmøtet.
   Nei til EU begynner også å redusere aktiviteten, men beslutter 
  først på landsmøtet i mars hva som skal skje med bemanningen.
   - Vi vil sørge for sosiale samlinger framover. Det blir nok rart 
  ikke å se hverandre hver dag lenger, sier genralsekretær Guro 
  Fjellanger i Nei til EU.
   Både Sosialdemokrater mot EU (SME) og Turid Birkelands Ja-aksjon 
  legger ned aktiviten nærmest umiddelbart etter folkeavstemningen, 
  mens organisasjonen fra Nei til Ja består selv ved et nei til 
  EU.

  0slo net

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 31. August 2005 11:30:35 AM http:/www./landsforrĉderi.no