Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • JA og NEI argumenter.

   Europabevegelsens lakeier driver en febrilsk ulovlig lobbyvirksomhet inne på vårt Storting. Disse er enhver nordmann forpliktet å få kastet ut av Stortinget, j.f.r. vår Grunnlovs §§1 og 112. Disse blir innhenet av Straffelovens § 83. Riksrett er det riktige svaret for det Europabevegelsen og deres lakeier har gjort mot vår statsforfatning og folk. Grunnlovens ånd og prinsipper er blitt tråkket på i årevis av disse lakeiene. Folket i Norge må kaste disse ut av Stortinget ved å stemme på NEI partier. Eøs-avtalen er likeså et klart brudd mot norges borgere og er innført i strid med Norges Grunnlov. Disse landsforræderiske handlinger er ivaretatt i Straffelovens § 83.
   
  Ja - Nei
  Her kan du finne artikler, kommentarer og pekere til artikler om hva ja-siden og nei-siden i Norge mener. Klikk og les!


  Ja - Nei. Juni 2000.

  Planlegger EU-ja
  6. september 2002 skal Norge si ja til medlemsskap i EU. Det heter det i hemmelige strategiplaner som ledelsen i Europabevegelsen har utarbeidet. - Avhengig av en del ytre faktorer mener jeg folkeavstemningen kan avholdes i løpet av høsten 2002, sier nestleder i Europabevegelsen Per Morken, som også leder Europabevegelsen i Telemark. (Telemarksavisa, 23.08.00) http://www.telemarksavisa.no/0/12/56/0.html

  Sverige - en handledisk mot EU
  Gro Harlem Brundtlands trusler fra EU-kampen i 1994 om at svenskegrensen ville bli en eneste lang handledisk mot EU, er i ferd med å gå i oppfyllelse.
  (Aftenposten, 29.07.00) http://www.aftenposten.no/nyheter/okonomi/d153039.htm

   

  Derfor er mat billigere i Sverige
  Svensk EU-medlemskap gjør det stadig billigere for nordmenn å handle i Sverige. Når en boks Coca-Cola koster dobbelt så mye i Norge som i Sverige, handler det om særnorsk emballasjeavgift, særnorsk produktavgift og særnorsk momsnivå.
  (Aftenposten, 29.07.00) http://www.aftenposten.no/nyheter/okonomi/d153041.htm

   

  Billigsalg ved grensen
  Svenskene driver priskrig i grenseområdene.
  (Aftenposten, 29.07.00) http://www.aftenposten.no/nyheter/okonomi/d153040.htm

  Vil ikke ha EU-debatt
  Lederen av KrFs programkomité, Einar Steensnæs, mener det er helt unødvendig med noen norsk EU-medlemskapsdebatt før tidligst i 2005. KrF vil kreve to folkeavstemninger hvis Norge noen gang skal bli medlem av EU.
  (Dagens Næringsliv, 28.07.00)  http://www.dn.no/ajour/art.cgi/2000/20000728/121967.html

  EU-priser bedre enn EU-direktiver
  Arbeiderparti-regjeringen har markert at Norge ikke skal bli hengende etter i den europeiske prosessen. Det skal bli fortgang i gjennomføringen av direktiver, og utenriksminister Thorbjørn Jagland lar ingen anledning gå fra seg til å framheve hvor viktig EU er for utviklingen av Norge. I det har han helt rett.
  (Dagsavisen, 27.07.00) http://www.dagsavisen.no/kommentar/leder/2000/07/496056.shtml

  EU-priser bedre enn EU-direktiver
  Det finnes trekk innenfor EU som nordmenn flest ville sette meget stor pris på å få overført hit, men som ikke kommer gjennom noe direktiv, nemlig pris- og avgiftsnivået i de fleste EU-landene. Hva med en politikk som uttalt tar sikte på å EU-tilpasse Norge på disse områdene i løpet av et begrenset antall år, for eksempel gjennom neste stortingsperiode, fram til 2005? (Leder i Dagsavisen, 27.07.00) http://www.dagsavisen.no/kommentar/leder/2000/07/496056.shtml

  Skummel lissepasning
  I gårsdagens utgave av Dagens Næringsliv gikk professor Svein S. Andersen hardt ut mot Ap-regjeringas behandling av EU-spørsmålet. Ifølge Andersen er utenriksminister Jagland en EU-sinke: Samtidig som "det skjer en revolusjon ute i Europa", viser regjeringa liten evne til å sette debatten på dagens politiske agenda. "Om ti, femten år kan EU raskt bestå av 30 land med bortimot 500 millioner mennesker", påpeker Andersen.
  (Leder i Klassekampen, 27.07.00) http://www.klassekampen.no/cgi-bin/nyheter.pl/2000/07/2601.html

  Få utlendinger kjøper eiendom i Norge
  Færre utlendinger kjøper norske fritidseiendommer, på tross av at reglene for dette er blitt liberalisert i kjølvannet av EØS-avtalen
  . (NTB/CNN, 26.07.00) http://www.cnn.no/OEKONOMI/0007/26/1631146.html

  Klare kjøreregler
  Partiledelsen ønsker at Arbeiderpartiets landsmøte må åpne for muligheten til å søke EU-medlemskap i løpet av neste stortingsperiode. Med den raske utviklingen som skjer i EU, vil det være urimelig å låse oss fast til EØS-avtalen til 2005. Ikke minst vil situasjonen også for oss blir endret hvis mange søkerland oppnår medlemskap. Dette må vi forberede oss på
  . Men vi bør ikke gå en ny folkeavstemning i møte uten bred enighet om prosedyren. Begge parter må sørge for å ha spillereglene klare før en ny EU-kamp.
  (Leder i Dagbladet, 25.07.00) http://www.dagbladet.no/nyheter/2000/07/25/212739.html

  På tide med EU-forlik?
  Høyres Erna Solberg har fremmet forslag om å endre grunnloven slik at det blir lettere å få vedtatt EU-medlemskap i Stortinget. Det er et forslag nei-siden nok hilser med glede.
  (Kommentar av Hallvard Bakke, Dagsavisen, 25.07.00) http://www.dagsavisen.no/kommentar/dagens-kommentar/2000/07/494838.shtml

  Vil gjøre det lettere å bli medlem av EU
  Forslag fra Erna Solberg om ny § 93 a i Grunnloven om egen grunnlovsparagraf for vedtak om Norsk tilslutning til den Europeiske Union.
  (Høyres Hovedorganisasjon, 25.07.00) http://www.hoyre.no/dok.html?dokid=1308

  Tror på et føderalt EU
  Dagens EU har så mange overnasjonale trekk at det ikke vil være noen stor overgang om det formelt dannes en føderasjon. Det kan være behov for en konstitusjonell reform i denne retning om EU skal klare å håndtere alle vanskelighetene sine, mener EU-forsker Erik Oddvar Eriksen.
  (
  Dagsavisen, 23.07.00) http://www.dagsavisen.no/innenriks/2000/07/495056.shtml

  Mot omkamp i EU-saken
  Både AUF og Ap-leder Thorbjørn Jagland forbereder seg til omkamp i EU-saken. I dag lanserer AUFere en ny nei-bok. EU-saken hardner til i rosenes leir. Ap-ledelsens krav om handlefrihet i medlemskapsspørsmålet, har mobilisert AUFerne. I hemmelighet har de skrevet en ny nei-bok, et argumenthefte for norsk nei til EU.
  (Dagsavisen, 24.07.00) http://www.dagsavisen.no/innenriks/2000/07/495284.shtml

  Jasiden på fremmarsj i AUF
  Thorbjørn Jagland snakket varmt for norsk EU-medlemskap på Utøya, og kunne tilfreds registrere økende motstand mot AUF-ledelsens neilinje.
  (Aftenposten, 22.07.00)  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d152102.htm

  Blir EU likevel et hett valgkamptema?
  Det er hevet over tvil at Stoltenberg legger større vekt på Europa-politikken enn Bondevik gjør. Men også Stoltenberg legger bånd på seg. Fordi Thorbjørn Jagland er både partileder og utenriksminister, faller det i hans lodd å være Ap.s frontfigur i tilnærmingen til EU.Stoltenberg spiller en mer tilbaketrukket rolle, og later som han har mindre hastverk enn Jagland har. I virkeligheten er begge innstilt på at Norge skal søke EU-medlemskap så snart de er rimelig trygge på at folket ikke sier nei for tredje gang. (Aftenposten, 23.06.00) http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/d147106.htm

   

  Bondelaget klar til EU-kamp
  Lederen i Norges Bondelag, Kirsten Indgjerd Værdal, mener at norske bønder må forberede seg på en ny EU-kamp. Hun føler seg sikker på at Arbeiderpartiet allerede har startet arbeidet med å få Norge inn i EU.
  (Dagens Næringsliv, 22.06.00) http://www.dn.no/ajour/art.cgi/2000/20000622/vf022120.html

  Norsk motstand mot unionen krymper
  Er den tidligere så bastante norske EU-motstanden i ferd med å løses opp? Meningsmålingen Na-tionen presenterte i går, kan tyde på en bevegelse mot ja i tradisjonelle nei-grupper. Ja-sida har økt fra 46,5 til 48,1 prosent. Dersom tvilerne holdes utenfor, er det 54 prosent ja og 46 prosent nei.
  (Nationen, 16,06.00)http://www.nationen.no/artikkel/nyhet.cfm?Dato=2000-06-16&Id=6347

  Nyeste meningsmålinger
  På denne siden vil vi holde øye med meningsmålingene om norsk medlemskap i EU, oppsummere resultatene og ha lenker videre til mer informasjon. Hvis du kommer over meningsmålinger vi ikke har inkludert her, send oss beskjed.
  (Europabevegelsen, juni 2000) http://www.europahuset.no/maaling.htm

  Flere sier JA til EU - ny meningsmåling!
  Flere nordmenn vil inn i EU. En ny måling laget av Nationen viser 48% av velgerne ville ha stemt ja dersom det var meningsmåling i morgen mens 41% av velgerne ville ha stemt nei. Valgforsker Bernt Aardal mener flere målinger nå viser klarere tendens i retning ja til norsk EU medlemskap. Aardal mener utviklingen vil sette i gang en ny EU-debatt om ikke lenge. (Europabevegelsen, 16.06.00)

  Euroturbo i Sveits
  Blant de 200 parlamentarikerne i Nasjonalrådet, som kommer sammen til tre ukers sesjoner en gang i kvartalet, er det nå klart flertall for EU. Det kom frem under debatten om ja-bevegelsens initiativ for medlemskapsforhandlinger i forrige uke. Der fremsto de mest overbevisende tilhengerne som yngre, sosialdemokrater, liberale og miljøpolitikere. Det mest markante omslaget er skjedd i De grønnes rekker, der partilederen Ruedi Baumann fremfører som et hovedargument for EU at nasjonale miljøproblemer ikke kan løses annet enn på europeisk basis . (Aftenposten, 15.06.00) http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/d145561.htm

   

  Jagland fortsatt på ville veier
  Vi tar til etterretning at utenriksminister Thorbjørn Jagland er forbannet på Nationens avsløringer av motstriden mellom EU-direktivet om patent på liv og FN-konvensjonen om biologisk mangfold.
  Reaksjonen er forståelig, siden Na-tionens saker nå forkludrer spillet for Jagland, som jo har forhåndsannonsert et norsk ja til EU-direktivet før saken er behandlet i parti og regjering. (Leder i Nationen, 16.06.00) http://www.nationen.no/leder/leder.cfm?Id=6348

   

  Jagland på ville veier
  Utenriksminister Thorbjørn Jagland er ihuga EU-tilhenger, og det er en ærlig sak. Men Jagland går over streken i behandlingen av EUs omstridte direktiv om patent på levende organismer. Her sjonglerer utenriksministeren utilbørlig med nasjonale interesser for å få sine EU-planer til å gå opp.
  (Leder i Nationen, 14.06.00) http://www.nationen.no/leder/leder.cfm?Id=6329

  Hvilket jorde, Steensnæs?
  Det har åpenbart falt KrFs Einar Steensnæs tungt for brystet at vi her på lederplass kritiserte ham og hans parti for å være på jordet i spørsmålet om norsk tilknytning til EU. Det dreier seg særlig om hvilken deltagelse og innflytelse utenforlandet Norge kan få i det felles sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeidet som nå skyter fart i EU.
  (Leder i VG, 09.06.00)http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=2856851

  Politikkens hellige kyr
  Resultatet av folkeavstemningen om norsk EU-medlemskap i 1994 har fått status som en hellig ku i norsk politikk. Når debatten om medlemskap nå blusser opp igjen, argumenterer nei-siden med Senterpartiet i spissen sterkt for at de politiske partiene må respektere folkeviljen slik den kom til uttrykk en høstdag for fem og et halvt år siden.
  (Leder i VG, 03.06.00) http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=991294

  Ja - Nei.

  Mai 2000.

   

  KrF på jordet
  Den skuffende sannhet om Norges forhold til EU begynner nå å synke inn hos norske politikere. Norges storstilte politiske og diplomatiske satsing på å få ett og et halvt ben innenfor EUs nye sikkerhetspolitiske og militære byggverk lyktes ikke. EU har bestemt seg for å behandle Norge som et utenforland, noe vi da også beviselig er.
  (
  Leder i VG, 31.05.00) http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=1395909

   

  Norsk nedtur
  De høye herrer i Brussel har talt. Norge kommer ikke i nærheten av å få innfridd sine ambisiøse ønskemål om deltagelse i utformingen av EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk. Dette er klart etter at EUs mektige politiske komité nå er blitt enig om en konsultasjonsordning for Norge og de øvrige europeiske NATO-landene som står utenfor EU.
  (Leder i VG, 24.05.00)http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=9267793

   

  Europas fremtid
  Den tyske utenriksminister Joschka Fischer har tenkt høyt. Og det kan det bli bråk av. Særlig når tankene gjelder den videre utviklingen av EU frem mot en europeisk føderasjon med en europeisk regjering, et europeisk parlament med to kamre og en folkevalgt europeisk president.
  (Leder i VG, 20.05.00) http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=9675798

  EU-ro i Ap og KrF
  KrF og Ap bryr seg ikke stort om Høyres hast om å komme med i EU. – Ap sitter med nøkkelen i dette spørsmålet, sier KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland.
  (Nationen, 08.05.00) http://www.nationen.no/artikkel/nyhet.cfm?Dato=2000-05-08&Id=6115

  Høyre vil ha raskest mulig EU-medlemskap
  Et utålmodig Høyre-landsmøte vedtok en resolusjonstekst om at målet er norsk EU-medlemskap så raskt som mulig
  . (Aftenposten, 08.05.00)http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d138928.htm

  Høyres Hovedorganisasjon – resolusjon på landsmøtet, 07.05.00:
  Globalisering – gir mennesket nye muligheter og politikken nye utfordringer
  Resolusjonsteksten i sin helhet:
  http://www.hoyre.no/dok.html?dokid=1252

  Samlet Høyre satser offensivt
  I resolusjonen om globalisering fikk Unge Høyre inn en setning om at "Høyre vil derfor reise debatten om Europa og EU-medlemskap med målsetning at Norge kan bli EU-medlem så snart som mulig".
  (Aftenposten, 08.05.00)http://www.aftenposten.no/meninger/leder_morgen/d138971.htm

  Jagland: Mislykket EU-utvidelse vil begrave norsk debatt
  Utenriksminister Thorbjørn Jagland mener spørsmålet om norsk EU-medlemskap blir uaktuelt dersom EUs utvidelsesprosess mislykkes.
  (
  NTB/Aftenposten, 05.05.00)http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/d138699.htm

   

  Jagland: EU er for lite aktiv i nord
  EU bidrar for lite til å løse miljøproblemene i nordområdene, sier utenriksminister Thorbjørn Jagland.
  (Aftenposten, 05.05.00) http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/d138740.htm

   

  Høyre går inn for EU-søknad?
  Flere av fylkesdelegasjonene på Høyres landsmøte i helgen ønsker en mer offensiv EU-linje fra partiet. Nordland Høyre og Unge Høyres landsforbund har foreslått følgende:
  "Høyres Landsmøte går inn for at Norge snarest søker om fullt medlemskap i den Europeiske Union. Høyre mener det er naturlig at det avholdes en folkeavstemning før det sendes en eventuell ny søknad om EU-medlemskap, og at det overlates til Stortinget å vurdere et eventuelt forhandlingsresultat og ta den endelige avgjørelsen om medlemskap".
  Også fylkeslagene i Møre og Romsdal, Buskerud, Akershus og Oslo har offensive standpunkter. (Europabevegelsen, 05.05.00)

  Klar til ny EU-kamp
  – Vi kan ikkje tillate oss å ikkje gjere stortingsvalet til eit EU-val, meiner Odd Roger Enoksen, leiar i Senterpartiet.
  Arbeidarpartiet vil truleg opne for EU-søknad i neste stortingsperiode.
  (Standpunkt, Nei til EU, nr. 2/2000) http://www.neitileu.no/standp/00_02/ny_eu_kamp.htm

   

  Norge skal øke deltakelsen i EUs likestillingsprogram
  Barne- og familieminister Karita Bekkemellem Orheim tar nå initiativ til at Norge skal delta mer aktivt i EUs likestillingsprogram.
  (Likestillingssenteret, 03.05.00)http://www.likestilling.no/nyhet/?vis=20

  Stoltenberg vil samarbeide med EU
  Statsminister Jens Stoltenberg vil at Norge skal være med på utviklingen av EUs felles informasjonsøkonomi. - Folkeavstemningsresultatet ligger til grunn for vår Europa-politikk. Det vi må ta stilling til, er om dette gir oss den handlefriheten Norge bør ha inn i en ny stortingsperiode. Jeg tror ikke det. Det betyr ikke at jeg i dag mener vi bør søke om medlemskap i neste periode. Men er det klokt å stå i år 2000 og se inn i de neste fem årene og binde oss til å si at det er uaktuelt? spurte han.
  (Aftenposten, 02.05.00)http://www.aftenposten.no/nyheter/okonomi/d137507.htm

  Ja - Nei.

  April 2000.

  Advarer mot EUs patentdirektiv
  Oslo: Pasienter med arvelig brystkreft risikerer å få et dårligere helsetilbud dersom Norge godkjenner EUs patentdirektiv, mener genforskere.
  (NTB/VG, 28.04.00)http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=8086669

   

  Svensk avgiftskutt utfordrer Norge
  Ytterligere kutt i svenske alkoholavgifter stiller krav til Norge om grensehandelen skal stagges.
  (Aftenposten, 26.04.00) http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d136799.htm

   

  J@glandbrev tirsdag 25. april:
  - EU er pådriver for samarbeid mellom regioner
  Internasjonalt samarbeid med utenlandske kommuner og regioner er i ferd med å bli en del av det næringspolitiske og regionalpolitiske utviklingsarbeidet i norske kommuner og fylkeskommuner. EU er også en pådriver for slikt samarbeid gjennom initiering og finansiering av regionalt forankrede samarbeidsprogrammer, skriver utenriksminister Thorbjørn Jagland i sitt J@gland-brev 25. april 2000.
  http://apwww.mogul.no/internett/ce6461.html

   

  Norge vil følge EUs kvotepraksis
  EU satser på å ha et system for kvotehandel på plass alt i 2005, og Norge er interessert i å henge seg på. Det gir den nye miljøvernministeren Siri Bjerke (ap) uttrykk for. Men så mye mer sier hun ikke. Og så mye mer kan hun heller ikke si.
  (Stavanger Aftenblad, 19.04.00) http://stavanger-aftenblad.no/nyheter/article.jhtml?articleID=13167

  Jokerne
  Den store jokeren, bortsett fra Bondevik, er Carl I. Hagen. På landsmøtet i Geiranger første uke i mai vil Frp etter alt å dømme vedta at partiet ikke har noe standpunkt i EU-spørsmålet. Det er feigt. Og det understreker Frps populistiske profil. Man vil ikke støte det velgersegment man er mest populær i, hvor EU-motstanden trolig er sterk.
  (VG, 22.04.00)
  http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=5382635

  Sentrum kan splittes av EU
  Sp.s nestleder krever at alle sentrumspartiene går imot EU-medlemskap også i neste stortingsperiode, mens Kr.F.s nestleder mener det vil være uklokt.
  (Aftenposten, 18.04.00) http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d135851.htm

   

  Begynnelsen på slutten for sentrumsalternativet?
  EU-saken har hittil vært noe av limet i sentrumssamarbeidet. Respekten for folkets nei i 1994 ble sterkt understreket i Voksenåsenerklæringen, og er nedfelt i de tre partienes programmer.Sentrale folk i både Kr.F., Sp. og Venstre har vært raske med å advare mot en ny medlemskapsdebatt så fort noen har slått frempå om at EUs utvidelsesprosess og andre utviklingstrekk i EU bør gi startsignal for en ny vurdering av Norges tilknytningsform . (Kommentar i Aftenposten, 18.04.00)http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/d135849.htm

  Flere ønsker Norge inn i EU
  56,1 prosent ønsker at Norge må bli medlem av EU. Ja-siden har gått fram seks prosentpoeng på fire måneder
  . (NTB/Adresseavisen, 17.04.00)http://www.adresseavisen.no/artikkel.awml?artikkelref=17042000A32DCTK

   

  Klar bevegelse i synet på EU
  Det foreligger flere åpenbare grunner til at det nå kan skimtes en holdningsendring blant velgerne i synet på norsk EU-medlemskap. EUs egen utvidelsesprosess viser at Norge er i ferd med å innta en underlig posisjon i forhold til en integrasjonsprosess som omfatter praktisk talt hele den region vi er en del av. Den sikkerhetspolitiske dimensjon i det europeiske samarbeidet er i ferd med sette Norge utenfor en prosess som det er av vital betydning for oss å være delaktig i. Gjennom EØS-avtalen får vi kontinuerlig demonstrert at vi er integrert i EU på en måte som er så utilfredsstillende som den vel kan få blitt ved at vi må innpasse og tilpasse oss uten å få delta i selve beslutningsprosessen.
  (Leder i Aftenposten, 17.04.00)http://www.aftenposten.no/meninger/leder_morgen/d135681.htm

   

  Ja-siden kan være i siget
  Aftenposten presenterte lørdag en meningsmåling som viste oppsiktsvekkende framgang for tilhengerne av norsk EU-medlemskap. Ifølge målingen er 56,1 prosent nå for at Norge skal bli medlem av EU. 43,9 prosent er imot. Ja-siden har neppe noen gang hatt en så sterk oppslutning som i denne målingen. Er det en tilfeldighet eller uttrykk for en varig holdningsendring blant av velgerne?
  (Leder i Dagsavisen, 17.04.00) http://www.dagsavisen.no/kommentar/leder/2000/04/471407.shtml

   

  Venstresidas EU-problem
  Dersom den siste EU-målingen til Opinion er riktig, er venstresida i Norge i ferd med å pådra seg et alvorlig problem. Mest oppsiktsvekkende er det at ja-framgangen er aller sterkest i Sosialistisk Venstreparti. SV er i ferd med å bli et ja-parti, hvis ikke tendensen blir snudd gjennom politisk innsats. Fra desember til i dag er prosenten av SV-velgere som ville stemme ja hvis det var en folkeavstemning i morgen fordoblet fra 21 til 43.
  (Leder i Klassekampen, 17.04.00) http://www.klassekampen.no/cgi-bin/nyheter.pl/2000/04/1701.html

   

  – Ja-siden tjener på liten debatt
  56,1 prosent av alle nordmenn sier ja til EU, ifølge en meningsmåling. – Ja-sida får hjelp av en EU-vennlig presse, hevder nestleder Haakon Flemmen i Nei til EU.
  (Nationen, 17.04.00) http://www.nationen.no/artikkel/nyhet.cfm?Dato=2000-04-17&Id=6026

   

  EU-stemninger
  To tidligere Arbeiderpartiledere fatter håp etter en ny meningsmåling som gir flertall for EU-medlemsskap. Thorbjørn Jagland – nå utenriksminister – og Reiulf Steen – nå leder for Europabevegelsen – mener begge at dette ikke er et tilfeldig stemningsbølge, men uttrykk for en langsiktig trend.
  (Leder i Vårt Land, 17.04.00)http://www.vartland.no/leder_kommentar/arkiv/prm2000.04.17.10.40.18.html

   

  Bevegelse i EU-saken
  Da sentrumsregjeringen gikk av i forrige måned, var et politisk eksperiment samtidig brakt til ende. En nei-regjering tuftet på Senterpartiets visjoner om et sterkt sentrum og en bevisst politikk for å holde Norge utenfor de fremste følger av globaliseringens økonomiske og politiske herjinger hadde kastet inn håndkleet. Konklusjonen var for denne delen av regjeringens arbeid også innlysende. Den hadde ikke maktet å skape Norge om til et annerledesland.
  (Leder i Fædrelandsvennen, 17.04.00) http://fedrelandsvennen.no/leder/42833.html

   

  Flertall for EU
  HELE 56,1 PROSENT er ifølge en meningsmåling Opinion har gjort for Aftenposten, tilhengere av norsk medlemskap i EU. Det er en fremgang på seks prosentpoeng på fire måneder. Sannsynligvis er den viktigste forklaringen at det over lang tid har vært lite debatt om saker som berører vårt forhold til EU. Og de tre sentrumspartiene så seg heller ikke tjent med å holde konfliktnivået høyt mens de selv satt med regjeringsmakten. Når de nå er tilbake i opposisjon, er det slutt på fredningsperioden
  . (Leder i Adresseavisen, 17.04.00) http://www.adresseavisen.no/artikkel.awml?artikkelref=17042000F22DAMP

  Ja til EU
  Målingen i Aftenposten lørdag er interessant. Den er et signal om at debatten om norsk medlemskap i EU nå kommer for fullt. Valget om ett og et halvt år vil bli et EU-valg. Ap ønsker seg frihet til å innlede nye forhandlinger, og vi vil, dersom Ap fortsetter i regjeringskontorene etter valget i 2001, oppleve at den tredje søknaden om medlemskap sendes.
  (Leder i Nordlys, 17.03.00) http://www3.nordlys.no/cgi-bin/nordlys/imaker?id=1833

   

  56,1 prosent?
  En meningsmåling viser at 56,1 prosent nå er for medlemskap i EU. Dette er ikke noe overbevisende flertall!
  (Leder i Bergensavisen, 17.04.00) http://www2.ba.no/cgi-bin/ba/imaker?id=49230

   

  Flertall for EU-ja i Nord-Norge
  For første gang viser en meningsmåling flertall for norsk EU-medlemskap i Nord-Norge.
  Det er all grunn til å avvente flere målinger før man kan slå fast at opinionen i denne landsdelen har snudd til fordel for EU. Likevel er det grunn til å merke seg målingen Opinion har gjort for Aftenposten. (
  Leder i Harstad Tidende, 17.04.00) http://www.harstad-tidende.no/html/flertall_160400195757.html

  Kraftig fremgang for jasiden etter regjeringsskiftet
  56,1 prosent er nå tilhengere av norsk EU-medlemskap og 43,9 prosent imot. Ja-siden har gått frem 6 prosentpoeng på fire måneder.
  (Aftenposten, 15.04.00)http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d135463.htm

  Jagland: Endret Europa-politikk
  Utenriksminister Thorbjørn Jagland tror endringer i Europa-politikken etter regjeringsskiftet har påvirket folkeopinionen.
  (Aftenposten, 15.04.00) http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d135462.htm

  Norsk EU- offensiv
  - Det er utvilsomt et paradoks at det nettopp er utenforlandet Norge som hører med blant de landene som ivrer mest for å få fortgang i utvidelsen av EU
  . (VG-leder, 14.04.00) http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=5662720

  Jaglands EU-utspill får positiv mottakelse
  Arbeiderpartiets utspill om tettere samarbeid med EU har fått en svært positiv mottakelse hos en rekke av EUs politiske ledere. Ja så positive er reaksjonene ifølge den revitaliserte EU-politikkens fremste talsmann, utenriksminister Thorbjørn Jagland, at han selv er overrasket.
  (CNN, 13.04.00)http://cnn.vg.no/NORGE/0004/13/6447833.html

  Flyr og frir til Europa
  Statsminister Jens Stoltenberg og utenriksminister Thorbjørn Jagland arbeider hardt for å blåse nytt liv i Norges forhold til EU.- Det har skjedd en omdreining i Norges europapolitikk, sier utenriksminister Thorbjørn Jagland til Dagbladet. Omdreiningen er enorm. Selv om EU-entusiastene Jagland og Stoltenberg ikke ønsker å snakke høyt om norsk EU-medlemskap, er det tydelig at de arbeider målbevisst med saken. (Dagbladet, 13.04.00)http://www.dagbladet.no/nyheter/2000/04/13/201069.html

  Åpner for ny EU-avstemning
  Stortingsrepresentant Grethe Fossum kjempet en forgjeves kamp for at Hedmark Ap skulle stenge døra for en ny EU-avstemning før 2005.
  En tydelig lettet fylkesleder Nils A. Røhne vant en knapp seier som splitter partiet. (Hedmark Dagblad, 10.04.00)http://ol.webplan.no/apps/pbcs.dll/artikkel?Avis=OL&Dato=20000410&Kategori=HNYHETER&Lopenr=104102014&Ref=AR

  Går renta opp?
  Når flere sentrale politikere etterlyser mer debatt om Norges forhold til EU, kan det være grunn til å minne om at dersom vi hadde vært med i EU og knyttet til euroen, ville de norske rentene vært to prosent lavere, og bestemt ev den Europeiske Sentralbanken.
  For å dempe den økte etterspørselen dette hadde skapt, måtte statsbudsjettet vært strammet inn. Enten ved høyere skatter og avgifter, som Norges Bank ideologisk ville vært imot, eller også med betydelige nedskjæringer av de offentlige utgiftene som uunngåelig resultat. (Kommentar av Hallvard Bakke i Dagsavisen, 10.04.00)http://www.dagsavisen.no/kommentar/dagens-kommentar/2000/04/470257.shtml

  Europabevegelsen: Ukens kommentar uke 14:
  Ta prosedyredebatten nå!
  De som var engasjert i EU-striden i 1994 husker med gru tilbake på debatten bak debatten; spekulasjonene om hva som ville skje dersom det faktisk ble et ja-flertall og et tilstrekkelig antall gjenstridige stortingsrepresentanter satte seg fore å blokkere folkets vilje. Nå må Stortinget bli enige om en prosedyre for den neste debatten, før det er for sent.
  (Av Gunnar Bolstad generalsekretær i Europabevegelsen) http://www.europabevegelsen.no/arkiv/kommentar/uke14.htm

   

  Først Berlin, så Brussel
  - Vi ønsker i hvert fall en sterkere fokusering og aktivitet i vårt forhold til den europeiske union. Om den politiske utviklingen i Norge og i EU gir grunnlag for en ny norsk søknad om medlemskap, får tida vise.
  Statsminister Jens Stoltenberg understreker i en samtale med Dagbladet under Berlin-besøket at det får være opp til andre å tolke om norsk utenrikspolitikk nå endres etter regjeringsskiftet.
  (Dagbladet, 07.04.00) http://www.dagbladet.no/nyheter/2000/04/07/200440.html

   

  Til Brussel og Berlin
  Thorbjørn Jagland dro til Brussel på sin første reise som utenriksminister. I går satte Jens Stoltenberg seg på flyet til Berlin.
  (Dagbladet, 07.04.00) http://www.dagbladet.no/nyheter/2000/04/07/200442.html

   

  Nære venner, men ingen løfter
  Gerhard Schröder tok varmt imot Jens Stoltenberg, men kunne ikke by på noen løsning av Norges problem i forhold til EUs nye forsvarssamarbeide.(Aftenposten, 07.04.00) http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/d133886.htm

   

  Bom for Petersen og Høyre
  Høyre-leder Jan Petersen har bedt om en ny EU-debatt. Han har fått debatt, men ikke om det han egentlig ba om, diskusjon om EU-medlemskap. Petersen har skremt Aftenposten såpass at avisen på lederplass har bedt EU-tilhengerne om å roe seg. (Dagsavisen, 07.04.00) http://www.dagsavisen.no/kommentar/dagens-kommentar/2000/04/469892.shtml

  På jakt etter Europa
  Regjeringen Stoltenberg har det travelt med å få på plass en dynamisk Europa-politikk. Utenriksminister Thorbjørn Jagland har allerede avviklet sin nødvendige introduksjonsreise til Brussel. I dag besøker statsminister Jens Stoltenberg sin tyske kollega Gerhard Schröder på sitt første utenlandsbesøk som statsminister. Berlin er et godt sted å begynne.(Dagsavisen, 06.04.00)
  http://www.dagsavisen.no/kommentar/dagens-kommentar/2000/04/469385.shtml

   

  Uenighet om EU-strategien
  Mens utenriksminister og Ap-leder Thorbjørn Jagland nekter å dempe EU-iveren for å tekkes sentrum, åpner statsminister Jens Stoltenberg for å legge saken på is etter valget i 2001. (Dagsavisen, 06.04.00)
  http://www.dagsavisen.no/innenriks/2000/04/469531.shtml

   

  Ap-splid om EU-avstemning
  - Vi kan ikke gi fra oss handlefriheten i EU-saken, sier leder Nils A. Røhne. - Ny avstemning før 2005 vil skade skade både ja- og nei-siden, sier Grethe Fossum.(Hamar Arbeiderblad, 06.04.00)
  http://ol.webplan.no/apps/pbcs.dll/artikkel?Dato=20000406&Kategori=HNYHETER&Lopenr=104062010&Ref=AR

   

  Sier ja til både SV og EU
  De er SV'ere og de ønsker norsk EU-medlemskap. I går startet den nye EU-debatten på Tyholmen videregående. (Agderposten, 06.04.00)
  http://www.agderposten.no/apps/pbcs.dll/artikkel?Avis=AP&Dato=20000406&Kategori=LOKAL1&Lopenr=104060023&Ref=AR

  Vil endre grunnloven
  Inge Lønning (H) og Fridtjof Frank Gundersen (Frp) vil endre Grunnloven slik at det blir lettere for Stortinget å si ja til norsk EU-medlemskap. (Nationen, 06.04.00) http://www.nationen.no/artikkel/nyhet.cfm?Dato=2000-04-06&Id=5960

  Reiulf Steen vil endre Grunnlovens "EU-paragraf"
  Leder i Europa-bevegelsen, Reiulf Steen, mener Grunnloven ikke bør være til hinder for EU-medlemskap. Han foreslår at Stortinget må kunne vedta medlemskap med to tredjedels flertall . (Aftenposten, 05.04.00)http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d133523.htm

   

  Stoltenbergs tur til Kohls Europa
  Når statsminister Jens Stoltenberg i morgen drar til Berlin på sin første utenlandsreise som norsk regjeringssjef, markerer han en ny nærhet til Europa - etter maktskiftet i Oslo. Mens slike reiser tradisjonelt er blitt innledet i de nordiske hovedstedene, prioriterer Stoltenberg Tyskland. Der vil han få førstehånds orienteringer av sin partifelle, forbundskansler Gerhard Schröder, om samarbeidet i EU, utvidelsen østover og - ikke minst - tysk politikk. (Leder i Aftenposten, 05.04.00)http://www.aftenposten.no/meninger/leder_morgen/d133483.htm

  Høyres EU-kort
  Bakgrunnsmateriale som ble publisert i Aftenposten før helgen, viser at Høyre er det eneste av partiene våre som har et klart ja-standpunkt forankret i eget parti. Mens Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet nærmest er delt på midten om EU-spørsmålet og KrF antakelig har større EU-motstand i egne rekker enn partiledelsen liker å innse, er Høyre i stand til å kjempe for norsk EU-medlemskap med hele partiapparatet i ryggen.(Leder i Fædrelandsvennen, 04.04.00)http://fedrelandsvennen.no/leder/41580.html

  EU er et ømt politisk tema
  Partiene skyver EU-debatten foran seg. Unntaket er Ap som vil ha innspill fra fylkeslagene innen 1. mai.(Stavanger Aftenblad, 04.04.00)http://www.stavanger-aftenblad.no/nyheter/politikk/2000/0404/080602.html

  Bondevik stenger døra til EU
  Kjell Magne Bondevik advarer både Høyre og Ap mot "å stresse EU-saken". Han gjør det helt klart at sentrumspartiene ikke vil ha et regjeringsalternativ som går inn for EU-medlemskap.(Dagsavisen, 04.04.00)http://www.dagsavisen.no/innenriks/2000/04/468101.shtml

   

  Vil ikke si når EU-løpet skal kjøres
  Høyre-leder Jan Petersen vil ikke si om Norge bør søke EU-medlemskap i neste stortingsperiode. Han vil heller ikke svare på om han selv kan være statsråd i en nei-regjering. (Dagsavisen, 04.04.00)http://www.dagsavisen.no/innenriks/2000/04/468120.shtml

  EU-tilhengerne bør roe seg litt
  Med den reservasjon at det vil være meningsløst å foreslå at Norge igjen skal søke medlemskap i EU før man kan registrere en markant endring i den norske folkeopinion, er det rimelig lett å gi Høyres leder Jan Petersen rett i at "debatten om norsk medlemskap i EU bør starte nå". Utviklingen av EUs forsvars- og sikkerhetspolitiske dimensjon har forøvrig allerede ført til en noe annen debatt om vårt fremtidige forhold til EU i to av sentrumspartiene. (Aftenposten, 04.04.00)http://www.aftenposten.no/meninger/leder_morgen/d133308.htm

  Kan Jagland utrette undre - for Norge og EU?
  I politikken kan endringen være dramatisk når et glass plutselig går over fra å være halvt tomt til å bli halvt fullt - som hos den nye regjeringen, idet den sender sine ledere i svermer til EUs Europa. Her er kursskiftet fra Bondevik til Stoltenberg klarere enn på noe annet felt. For selv om glasset - overflaten - ikke endrer seg noe vesentlig, er de underliggende motiver og hensikter helt andre.(Kommentar av utenriksredaktør Nils Morten Udgaard, Aftenposten, 01.04.00)http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/d132957.htm

  Hvis du ønsker eldre stoff, må du bytte ut "europabevegelsen" på slutten av Internettadressen med "ebarkiv".

   

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 21. Mars 2004 13:03:35 PM http:/www./landsforræderi.no