Folkeaksjonen mot Eu-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70


  E-post fra Eurpabevegelsen

 • Europabevegelsens ledelse og styremedlemmer

  fra landsmøtet 1990

  Leder:
  Anders C. Sjaastad.
  Stortingsrepr., (H)

  1. nestleder: Oddrund Pettersen. Stortingsrepr., (A)
  2. nestleder: Ingrid I. Willoch.
  Stortingsrepr., (H)
  Jo Benkow. Stortingspresident (H)
  Frank Bjerkholt. Tidl. Utenriksredaktør
  Haakon Blankenborg. Stortingsrepr., (A)
  Randi Bratteli. Journalist

  Osmund Faremo.

  Leder. Agder Regionlag av Europabevegelsen

  Liv Mørch Finborud. Underdirektør . UD
  Hans Jørgen Gjertsen. Underdirektør.
  FinD Jan Lajord. Sekretær. LO
  Fredric C. Schreuder. Direktør
  Pål Atle Skjervengen. Stortingsrepr. (FrP)
  Reiulf Steen. Stortingsrepr. (A)
  Arve Thorvik. Direktør NHO
  Eidar Trulsen. Sekretær LO

  Johan Jørgen Holst.

  Leder, Europabevegelsen i Oslo/Akershus

  Hedvig Christensen. Europeisk Ungdom
  Espen Barth Eide. Europeisk Ungdom
  Tor Eigil Hodne. Europeisk Ungdom
  Leder Thore Myhre. Europeisk Ungdom
  Europeisk Ungdom Øyvind Vada.

  Oversikt over Europabevegelsens hovedstyre 1991
  Leder:
  Anders Sjaastad. Stortingsrepr. (H)

  1. nestleder: Mary Kvidal.
  2. nestleder: Kai Eide Karita Bekkemellem.
  Randi Bratteli
  Børge Brende
  Espen Barth Eide
  Europeisk Ungdom

  Osmund Faremo.
  Agder Regionlag av Europabevegelsen

  Liv Mørch Finborud. Underdirektør. DU
  Hans Jørgen Gjertsen. Underdirektør. FinD
  Helga Haugen. Stortingsrepr. (KrF)
  Arild Holland.
  Fredrik C. Schreuder. Direktør
  Pål Atle Skjervengen. Stortingsrepr. (FrP)
  Arve Thorvik. Direktør NHO
  Eidar Trulsen. Sekretær LO
  Europeisk Ungdom: Bjørn Bonesvoll.
  Gro Hasselknippe
  Tor Eigil Hodne
  Karen Anne Kjendlie
  Thore Myhre
  Varamedlemmer: Jan Fr. Andersen-Gott
  Arnhild Gjønnes
  Marit Greve
  Hallfrid Nybø
  Gunnar Skaug
  Arild Wegener
  Varamedl. EU: Pål Behrens
  Nina Græger
  Øyvind Vada  


  Kommentar: Merk at disse som står på listen har forbrudt seg mot NORGES GRUNNLOV, bl.a. hindret ytringsfriheten ved å kneble pressen. Det er ikke forenlig med Grunnloven å lage en stat i staten, hvor man bidrar til å undergrave norges borgeres rettigheter som er nedfelt i Grunnloven. Det er videre et pardoks at man har laget et sameting og et sameflagg, noe som også er stikk i strid med Norges Grunnlov.

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Europabevegelsens beretning 1969-70 E-post fra Europabevegelsen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap.

  Siden ble sist oppdatert 19. Mars 2004 1:03:35 PM http://www.landsforræderi.no