Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Høyre og AP vil inn i EU

  Arbeiderpartiet og Høyre vil gjøre det enklere å få Norge inn i EU.

  Fire representanter fra henholdsvis Arbeiderpartiet og Høyre ønsker å gjøre det enklere å få stortingsflertall ved en eventuell innmelding av Norge i EU, saken skal behandles i Stortinget i februar 2012.

  Det er Per Kristian Foss, Inge Lønning, Marianne Aasen Agdestein og Svein Roald Hansen som i 2008 leverte et forslag til grunnlovsendring av grunnlovens §93. Dagens paragraf sier at Stortinget trenger ¾ flertall i Stortinget, etter en rådgivende folkeavstemning, forslaget går ut på å gjøre dette om til 2/3 flertall, som betyr 66,6 % stemmer, fremfor dagens system med 75 %. Saken er nå til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget.

  Bakgrunnen for forslaget er i følge dem at land må overføre noe av sin suverenitet for å bekjempe felles utfordringer som klimatrusler, fattigdomsbekjempelse og terror, dette bør overføres til internasjonale organer bygget på demokratiske prinsipper.

  I artikkelen EUs oppbygging viser vi i stor grad at EU ikke er demokratisk, slik EU-forkjemperne ønsker å overbevise oss om. I tillegg ønsker Sarkozy og Tyskland å gjøre om Lisboa-Traktaten (EU-grunnloven) hvor medlemslandene må avgi store deler av sin nasjonale suverenitet for å møte den økonomiske krisen Europa er i.

  Les mer

  Landsforræderi.no

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 21. Mars 2004 13:03:35 PM http:/www./landsforræderi.no