Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Nrk -løgnene
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Kommunalminister Erna Solberg

  Er ikke som andre ministre.

  Nå går hun i bresjen for å gi et inntrykk av at vi stopper strømmen av asylsøkere. Hva er det som skjer? Jo, vi stopper våre kjære naboer i øst å komme hit, mens muslimer fra andre steder innvaderer vårt land som aldri før. Hva er det dette viser oss?
  Joda, det viser oss at vi ikke kan lite på det som Høyre og Krfs Bondevik regjering har fått stelt i stand. Dette kan vi ikke være bekjente av. De bygger ned nasjonalstaten og vil rasere vårt land til fordel for en krigsmaskin inne i EU hæren. Dette er bare helt forkastelig.
  Med videre er flyktninge kontoen på enorme 15 milliarder kroner. Det var visst på tale å øke den til 17 milliarder? Hva er det som foregår inne i huet på disse "figurene" som van-styrer vårt land?

  Ny statsborgerlov link til Odin!

  Regjeringen har oversendt forslag til ny lov om statsborgerskap til Stortinget. Prinsippet om ett statsborgerskap videreføres. Foreldre skal likestilles når det gjelder å overføre statsborgerskap til barnet ved fødsel og barn får adgang til å søke statsborgerskap. - Statsborgerskapet skal synliggjøre hvor lojaliteten ligger, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg og foreslår at også ny lov bygger på prinsippet om ett statsborgerskap. Regjeringen foreslår at barn automatisk får statsborgerskap ved fødselen dersom mor eller far er norsk, uavhengig av om foreldrene er gift. Det foreslås at barn skal kunne få statsborgerskap etter søknad fra fylte 12 år. For personer som kommer til Norge som barn settes kravet til botid i Norge til 5 år. Det foreslås 7 års botid for å få norsk statsborgerskap. Botiden skal kunne opptjenes i løpet av en 10-årsperiode. Søkerens identitet må være avklart, og søkeren må fylle vilkårene for bosettingstillatelse etter utlendingsloven. Det foreslås innført et krav om at søkeren har deltatt i norskundervisning eller har nærmere bestemte kunnskaper i norsk eller samisk. Dette skal gjelde fra 1. september 2008. Prinsippet med ett statsborgerskap innebærer at søkeren må si fra seg, eller løses, fra annet statsborgerskap. Hvis søkeren kommer fra land som bare gir løsning etter at norsk statsborgerskap er innvilget, må søkeren dokumentere av vedkommende er løst innen ett år etter at norsk statsborgerskap er innvilget. Dersom søkeren ikke følger opp løsningskravet, vil det norske statsborgerskapet bli tilbakekalt. Norskfødte personer, men som ikke har vært bosatt i Norge i minst 2 år innen fylte 22 år, vil miste sitt norske statsborgerskap automatisk, med mindre de søker om å beholde det. Denne regelen gjelder bare for personer med dobbelt statsborgerskap. - Mitt ønske er at flest mulig utlendinger i Norge søker norsk statsborgerskap, og jeg foreslår at det innføres en høytidelig seremoni for nye, norske borgere. Denne kan arrangeres én til to ganger i året av Fylkesmannen, sier statsråd Solberg.


  Her ser dere hva ES vil bidra til, jo hun ønsker at det skal bli mer valgflesk til hennes parti saker. For at Høyre skal få enda flere til å stemme på seg -gjør de hva som helst!
  Dette synes ikke den jevne Ola og Kari om, tvert om!!

  FME

  Nrk lyver så det renner, derfor ikke betal lisensen!

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 06.okt. 2004 13:03:35 PM http:/www./landsforræderi.no