Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Erna Solberg.

  ERNA SOLBERG OG GRUNNLOVEN

  VG hadde en avisartikkel den 3. feb. 2004. der det opplyses at Statsråd Erna Solberg lider av dysleksi (lese og skrivevansker.) Etter min oppfatning kan jeg være enig i at hun lider av lesevansker hvis vi ser på hennes forslag til Grunnlovsendring. Erna Solberg har tydeligvis ikke forstått Grunnlovens § 112 som hel klart og tydelig sier: Viser erfaring, at nogen del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal forslaget derom fremsettes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt valg og kundgjøres ved trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter neste valg at bestemme, om den foreslaaede forandring bør finde sted eller ei. Dog maa saadan forandring aldrig modsige denne Grundlovs principer, men alene angaa modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstiutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan forandring.

  For mennesker med lesevansker kan dette selvfølgelig være vanskelig å forstå, men for å oppklare dette vil jeg belyse det her og nå:

  Dog maa saadan forandring aldrig modsige denne Grunnlovs principer.

  Grunnlovens prinsipper finner vi i § 1 som sier følgende:

  Kongeriget Norge er et frit, selvstendigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk.

   

  Kommunalminister Erna Solberg foreslår i brev til Stortinget datert OSLO den 29. juni 2000 at Grunnlovens § 93 bør endres fra 3/4 flertall til 2/3 flertall slik at Stortinget lettere kan oppfylle Erna Solbergs ønsker. (Å innlemme Norge i den Europeiske Union).

  Dette forslaget er stikk i strid med Grunnlovens § 1 og § 112. Hvis dette er et resultat av Statsrådens lesevansker bør hun snarest fratre sin stilling som Statsråd.

  Siden Statsråden har kommet med et forslag om grunnlovsendring som direkte går i mot Grunnloven's ånd og prinsipper føler jeg det som en plikt å minne henne om Straffelovens § 83. Den ble laget kun for å forhindre at slike forslag overhodet skulle komme på bordet. Således er Straffelovens § 83 en sperre mot grunnlovsstridige forslag og beskytter dermed Grunnlovens § 1 og § 112.

  Straffelovens § 83 lyder følgende :

  "Den som rettsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen del av riget bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i anden stat, eller at nogen del av riget løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år".

  Dagens Nordlys 09/03 m/farvebilde av Erna Solberg. Etter kvinnedagen 08.03- er dagen derpå, hvor hverdagen kommer snikende.

  Øyvind Aarsnes

  Tromsø

  Høyre benytter nå alle triks for å lure Norge inn i EU. Dette bør folket notere seg j.f.r. Grunnloven.

   

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap.

  Siden ble sist oppdatert 19. Mars 2004 10:50:35 http://www.landsforræderi.no