Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  • Om Folkeaksjonen:

  • For mere info kan du oppsøke et debatt-forum. Her kan du diskutere med andre likesinnede. Informasjon om aksjonen vil bli lagt ut her.

  • Vil du støtte aksjonen eller si din mening- gjør det her. E-post.
  • Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

   Skjoldmøysagaen

 • Erna Solberg' s belønning.

  Her finner du Ernas brev til Stortinget om endring av Gr.loven.

  Erna Solberg, kommunalminister foreslår 2/3 flertall i sine 3 forslag til Grunnlovsendring for lettere å bli medlem av EU.

  Grunnlovens § 93 sier at Stortinget skal ha 3/4 flertall før en endring kan skje. §§ 112 sier: Viser erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal forslaget derom fremsettes paa første, og andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter neste Valg at bestemme, om den foreslaaede forandring bør finde sted eller ei. Dog maa saadan forandring aldrig motsige denne Grundlov principer, men alene angaa modfikationer i enkelte bestemmelser, der ikke forandre denne konstitutions Aand, og bør to trediedele af Storthinget være enige i saadan forandring.

  Dette viser kjære leser at Høyres Erna Solberg neppe klarer å endre vår Grunnlov bare fordi Høyre vil inn i EU!

  Dette forslaget "snekret" Erna Solberg i 2000, og la det fram for Stortinget. Men avisene er døds stille om dette. HVA kommer det av? Videre er planen til HØYRE at dem skal ta dette opp den 7. juni og få det gjennom i Stortinget. Nå forstår velgerne bedre hvorfor Høyre ikke vil ha noen debatt om EU før valget. Det skal Høyre ikke lykkes med j.f.r. Folkeaksjonen mot Landsforræderi.

  Erna Solberg omtalt i Nordlys

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap.

  Siden ble sist oppdatert 18.Mars 2004 01:03:35 http://www.landsforræderi.no