Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Fme mener Bastesens språkbruk er på sin plass.

  Caleb burde heller rose Steinar Bastesens hårde ordbruk mot disse Europabevegelsens lakeier i stedet for å kritisere ham for dette. Dette var fokeaksjonens konklusjon fra siste styremøte.

  Bastesen har fortsatt ikke fått svar på sine spørsmål vedrørende Bilderbergergruppen i Trontaledebatten.

  Vi refererer til Bladet Fiskaren som til nå har vært fiskernes beste venn, men det var før intervjuet med Fme.

  Folket i Norge må våkne opp og bli opplyst om det avtalte spill inne på vårt Storting og få skiftet ut, kastet samtlige 140 stortingsrepresentanter som er medlemmer av Europabevegelsen.


  Videre er Bastesen "tiet i hjel" av Bilderbergerne inne på Stortinget. Ja, han er sågar som en "ekstremist" å regne i "syklubben" til Europabevegelsens ulovlige stortingsgruppe inne på Stortinget.

  Dette kvalifiserer da Kystparitet å samarbeide med andre "ekstremistgrupper" utenfor Stortinget for å ta knekken på nettopp denne "kreftsvulst-gruppen" som Bastesen så behørlig har satt fokus på, Bilderbergergruppen.

  P.g.a. Europabevegelsen og Bilderbergenes infiltrasjon inne på Stortinget, rammes disse helt klart av Straffelovens § 83 som sier at det er et landsforræderi å bryte § 83 i Straffeloven. Vidkun Quisling ble skutt for sine edle motiver, j.f.r. i sitt forsøk å innlemme Norge under en fremmed stat, EU.

  Men ingen snakker om landssvikeren Einar Gerhardsen? Er det ikke pussig? Han var jo en særskilt betrodd KGB agent for de russiske tjenestene, under kodenavnet JAN. Så nå kan dere begrave landsfaderen en gang for alle og i stedet ta frem landsforræderen.

  Det er meget bekymringsfullt å registrere at vårt demokrati ikke tar fatt i dette. Politikere ble i 1992 anmeldt for nettopp dette, GRO H Brundtland, ved at hun innførte EØS avtalen i 1992 imot folkets vilje. I Norges Grunnlov står det at alle Grunnlovsendringer skal kunngjøres i trykken for at folket skal få anledning til å stemme over det ved kommende Stortingsvalg, det tredje. F.h.v. Statsadvokat Rieber Mohn, nektet å ta opp saken. Det viser seg at Rieber Mohn er katolikk og EU-tilhenger. Altså er han med i det "gode selskap". Dette bør nå det norske folk få vite mer om.

  Konklusjonen av dette er at vårt demokrati ikke har fungert etter det som var meningen. At grupperinger som har arbeidet imot vårt Fedrelands kontstitusjon ikke er enig med oss, forklarer jo det meste. Derfor finner vi det betimelig å anta at det er duket for et nytt landsforræderi med hele Europabevegelsens stortingsgruppe på tiltalebenken.  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 24. Jan 2005 12:03:00 PM http:/www./landsforraderi.no