Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Syv norske kan være stasi-agenter.

  SYV NORSKE borgere kan ha vært østtyske agenter da Berlinmuren falt, sa justisminister Anders Anundsen i Stortinget torsdag.

  – Mottok opplysninger om syv norske borgere

  Torsdag stilte Anders B. Werp (H) spørsmål i Stortinget til justisminister Anundsen om hva norske myndigheter gjør for å finne ut om spionene som aldri ble avslørt eller dømt.

  Ifølge justisministeren har en arbeidsgruppe i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) gjennomgått arkivene, for å finne opplysninger om de såkalte Rosenholz-filene.

  – PST opplyser at arbeidsgruppens gjennomgang viser at POT mottok opplysninger om syv norske borgere som kan ha vært agenter for Stasi, i 1989, fra en samarbeidende tjeneste. Seks av disse personene er identifisert, sa Anundsen i interpellasjonen i Stortinget torsdag.

  Justisministeren understreket samtidig at det å være registrert i Stasi-arkivene ikke betyr at man har begått straffbare handlinger, og at personer som har vært involvert med Stasi, kan ha blitt utsatt for press fra andre lands tjenester.

  Vurderer avgradering

  – Justis- og beredskapsdepartementet vil i dialog med PST vurdere arbeidsgruppens funn og prosessene rundt en eventuell avgradering av dette materialet, sa Anundsen fra talerstolen.

  Han vil legge til rette for at forskere skal få tilgang til arkivmateriale fra den kalde krigen, opplyser han til TV 2.

  – Jeg tror det er viktig å få frem bedre og mer forskning på materialet fra den kalde krigen, og trekke sammenhenger, også forskningsmessig. Det som var drivkraft og motivasjonen for at enkelte lot seg friste til å gå i Stasis tjeneste, til den situasjonen vi har i dag, hvor vi ser en radikaliseringsprosess hvor enkelte lar seg friste til å gå i ISILs tjeneste. Det er nok en del fellestrekk her som jeg tror vi kan lære en del av, sier Anundsen til TV 2.

  Den danske kaldkrigshistorikeren Thomas Wegener Friis, som har forsket på østtysk etterretningsvirksomhet i Danmark, mener også at det er mye å lære av historien.

  – Jeg tror det er to vesentlige ting man kan lære av historien. For det første er vi interessert i å finne ut av hvem som gikk gjennom «nettet». Hva var det vi ikke oppdaget den gang, og hvorfor oppdaget vi det ikke. Det er ingen tvil om at Stasi var på et høyt, profesjonelt nivå. Spesielt på 1970- og 80-tallet. Og hvor slapp de gjennom det forsvaret vi bygget opp? Det er det helt grunnleggende vi er interessert i å finne ut. I tillegg er det noen etterretningsmetoder som er allmenngyldige, altså arbeidet med agenter. Hvordan vinner man en agent, hvordan finner man en agent, og hvordan fastholder man dem. Det har ikke endret seg mye. Og det mener jeg er kunnskap man fremdeles kan lære av i dag, sier Friis til TV 2.

  – Svært lite gjort i ettertid

  Werp påpeker at flere titalls nordmenn samarbeidet med den østtyske sikkerhetstjenesten under den kalde krigen:

  – Forskere ved Stasi-myndigheten i Berlin skriver at over 30 norske borgere samarbeidet med Stasi i perioden 1969-1989. Ingen av disse er avdekket eller dømt. Det gir oss følgende foreløpige konklusjon: At det trolig var flere titalls nordmenn som spionerte for østblokken, at noen – eller flere – av disse spionene samtidig forvaltet viktige nasjonale interesser, at noen – eller flere – av disse spionene satt tett på sentrale beslutningsprosesser her i landet, og at så å si alle gikk fri. Dessverre kan vi også konstatere at svært lite er gjort i ettertid for å finne spionene, sa Werp i Stortinget.

   

  Hvem var agenten «Hein»?

   

  TV 2s gjennomgang av utskrifter fra Stasis elektroniske databank har vist at den norske agenten «Hein» leverte minst 50 rapporter på 1970- og 80-tallet. Opplysninger om norske ubåttokt og forsvarsinstallasjoner, samt interne forhold i regjeringen og Arbeiderpartiets ledelse, ble gitt av agenten med registreringsnummeret XII/33/72.


  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 12. Apr 2011 13:03:35 PM http:/www./landsforræderi.no