Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

Straffelovens § 83

Kommentar til Øyvind Aarsnes
Leserinnlegg i Dagbladet Nordlys 29.10.2003.

Innlegget tar med rette opp spørsmålet angående Europabevegelsens målsetting og aktiviteter i Norsk utenrikspolitikk siden mai 1949 opp til dags dato.

En av etterkrigstidens menn som kom til å spille en nøkkelrolle i arbeidet med å samle Europa til en stat, var den polskfødte Dr. Joseph H. Ritinger. Sent i 1947 dannet de forskjellige organisasjoner og komiteer som arbeidet for europeisk samling, en ny komité som skulle koordinere deres planer. Sentralt i dette arbeidet stod Dr. Ritinger. Han arrangerte den første Europakongressen i Haag 5. mai 1948. under mottoet: ”Vi må bygge et slags Europas forente stater”ble så disse forskjellige organisasjonene samlet i en fellesorganisasjon under navnet Europabevegelsen.

Februar 1949 holdt organisasjonen sitt konstituerende møte i Paris. Mai samme år ble den Norske avdelingen startet, ikke bortgjemt i et gammelt kjellerlokale, men i selveste stortingsbygningen, hvor lobbyvirksomheten kunne drives overfor storting og regjering, for slik å øve innflytelse og oppnå kontroll over nasjonalstatens veivalg i det politiske landskap. I 1969 hadde Europabevegelsen infiltrert seg så kraftig på Stortinget at de like godt stiftet sin egen stortingsgruppe i et konstituerende møte i selve stortingsbygningen 7. mai 1969. Da hadde 120 av 150 representanter gått over til å bli Europabevegelsens lakeier, med dens målsetting. På 20 år kapret de vårt parlament!

Hvordan kunne det skje i Norge? Jo, fordi det Norske folk har vært uvitende om det hele. Europabevegelsen har hatt og har gode dager sammen med stortinget, landets eneste lovgivende organ, og regjeringen, de passer sammen som hånd i hanske. De som er forpliktet til å respektere grunnlovens § 1 om rikets selvstendighet og suverenitet er historisk havnet i SKAMMENS avgrunn og må få sin straff. Det er slike tilstander straffelovens § 83 har som referanse i sin straffeutmåling.

Tilsvar i Dagbladet Nordlys,

Av John Johansen, Risøyhavn 22.11.2003.