Folkeaksjonen mot EU-medlemsskap

Straffelovens § 83

Avisinnlegg Dagbladet Nordlys 22.10.2003. Av: Ø. Aarsnes, Tromsø

Etter at jeg ble oppmerksom på denne paragrafen i Norges grunnlov, er jeg sjokkert over det Europabevegelsen i Norge driver på med.

Straffelovens § 83 lyder følgende:

”Den som rettstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen del av riget bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i anden stat, eller at nogen del av riget løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år”.

Europabevegelsen i Norge stiftet ved møte i stortinget 30. mai 1949 har som formål:

Å fungere som den internasjonale Europabevegelsens Norske avdeling og fremme dens målsetting. Disse statutter er vedtatt av årsmøtet 13. mars 1967.

Den internasjonale Europabevegelsens målsetting:

”Europabevegelsen søker å virkeliggjøre et europeisk fellesskap, med respekt for menneskerettighetene, ved en politisk, økonomisk, militær og sosial integrering av de europeiske nasjoner. Dens mål er opprettelsen av Europas forenede stater, ved alminnelig valg, en domstol og et økonomisk og sosialt råd”.

Kan Europabevegelsens ledelse i Norge ved Svein Roar Hansen komme med en uttalelse? Europabevegelsens ansatte og medhjelpere i Norge bryter etter min mening Straffelovens § 83.

Hvorfor er ikke denne saken tatt opp i Norsk media? Eller har media inngått taushetsplikt når det gjelder dette, eller er det fullstendig ukjent for alle sammen?

Kanskje jeg burde søke økonomisk støtte fra Europabevegelsens avdeling i Norge som sikkert har en sterk økonomi, slik at denne avisartikkelen kan sendes ut til samtlige postkasser i Norge.